سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 29 شهریور 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/06/23     تعداد دفعات مشاهده 81 بار     ساعت 14:00     گروه خبری اخبار شبکه بهداشت و درمان لنگرود

مراسم تودیع و معارفه سرپرست امور حسابداری بیمارستان شهید حسین پور با حضور سهراب انجم روز معاون مالی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و ریاست،مدیریت و جمعی از کارکنان بیمارستان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود
مراسم  تودیع و معارفه سرپرست امور حسابداری بیمارستان شهید حسین پور  با حضور سهراب انجم روز معاون مالی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و ریاست،مدیریت و جمعی از کارکنان بیمارستان، برگزار شد

 این مراسم، معاون مالی دانشگاه از زحمات معصومه میرکشوری  مسئول امور حسابداری قبلی، بیمارستان شهید حسین پور لنگرود ،تقدیر و تشکر کرد و برای سیده سکینه میرزاهد سرپرست جدید، که از کارشناسان حسابداری شبکه بهداشت و درمان لنگرود بوده، آرزوی موفقیت در راستای پیشبرد اهداف دانشگاه ، نمود