سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 8 خرداد 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/02/29     تعداد دفعات مشاهده 19 بار     ساعت 11:00     گروه خبری اخبار شبکه بهداشت و درمان لنگرود

29 اردیبهشت ماه 99، کارشناسان آموزش پرورش و شبکه بهداشت و درمان، در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی از مدارس در مقطع پیش دبستانی ،ابتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم بازدید مشترک از مدارس گردید اولیای مدرسه و دانش آموزی ، تب سنجی و سنجش میزان اکسیژن خون برای مربیان مدارس انجام شد .

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود ؛  


29 اردیبهشت ماه 99، کارشناسان آموزش پرورش و شبکه بهداشت و درمان، در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی در گام دوم فاصله گذاری اجتماعی در طرح " مقابله با کرونا"  از مدارس در مقطع پیش دبستانی ،ابتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم،  بازدید مشترک کردند. 

در این بازدید ، با تاکید بر رعایت فاصله ، ضدعفونی کردن دست ها، پوشش محافظتی از جمله ماسک و دستکش و محلول ضدعفونی ، توسط  دانش آموزان ، اولیای مدرسه و دانش آموزی ، تب سنجی و سنجش میزان اکسیژن خون برای مربیان مدارس انجام شد و همچنین تجهیزات ضروری و بهداشتی مانند دستگاه گندزدایی ، باز بودن پنجره ها برای تهویه و بهداشت سرویس های بهداشتی ، سطل زباله درب دار و صابون مایع ، نظارت وبازرسی گردید .

تعدادی از مدارس برای هر دانش آموز ،قفسه جداگانه برای نگهداری وسایل شخصی با  تجهیزات بهداشتی در" مقابله با کرونا" موجود بود، تا برای  پیشگیری و کاهش شیوع کرونا،  اشیای شخصی در دسترس عموم دانش آموزان، قرار نگیرد.