سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 11 خرداد 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/02/02     تعداد دفعات مشاهده 158 بار     ساعت 06:00     گروه خبری اخبار شبکه بهداشت و درمان لنگرود

کشیک مراکز 16 ساعته -اطاقور و معین _ تا شکست کرونا برقرار می باشد

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود:

کشیک مراکز 16 ساعته -اطاقور و معین _ با حضور تیم سلامت متشکل از پزشک ، پرستار، ماما و مراقب سلامت و بهورز جهت درمان سرپایی بیماران و مراقبت و ثبت اطلاعات آنان در سامانه الکترونیکی ، تا شکست کرونا برقرار می باشد