سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 18 فروردین 1399 English
جستجو:  
تاریخ 1399/01/05     تعداد دفعات مشاهده 31 بار     ساعت 06:00     گروه خبری اخبار شبکه بهداشت و درمان لنگرود

5 فروردین ماه 99، توسط پرسنل بهداشتی به افرادی که در سطح شهر بدون ماسک و دستکش تردد داشتند، تجهیزات محافظتی در مقابل ویروس کرونا، اهدا شد

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنگرود:

5 فروردین ماه 99، توسط پرسنل بهداشتی به افرادی که در سطح شهر بدون ماسک و دستکش تردد داشتند، تجهیزات محافظتی در مقابل ویروس کرونا که قبلا تعدادی از خیرین  اهدا شده بود، توزیع گردید

علاوه بر تجهیزات ، پمفلت بهداشتی در خصوص" کرونا ویروس" و هشدار "در خانه بمانیم" نیز، داده شد