سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 21 فروردین 1399 English
جستجو:  
واحد نظارت بر درمان
شرح وظایف کارشناس نظارت برامور درمان
-جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز پزشکی ،پزشکان ، پیراپزشکان اعم از دولتی و بخش خصوصی و خیریه-ابلاغ و اجرای دقیق قوانین ، آئین نامه هاو ضوابط مربوط به خدمات پزشکان پیراپزشکان و مراکز پزشکی اعم از دولتی ، خصوصی و خیریه-بررسی وتکمیل مدارک و پرونده خدماتی ودرخواست های پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی -نظارت وارزیابی عملکرد پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی فعال در بخش خصوصی و خیریه در ارتباط با دستورالعمل های ابلاغ شده بهمنظور اجرای ضوابط خدمات درمانی و تعرفه های قانونی- صدور تاییدیه های مربوط به خدمات و درخواست های پزشکان ،پیراپزشکان و مراکز پزشکی طبق ضوابط و آیین نامه های قانونی-بازدید مستمر و بررسی دقیق تاسیسات و تجهیزات و امکانات مورد نیاز مراکز پزشکی ، مطب پزشکان و اعلام نواقضو کمبودها و تعیین مهلت معین به منظور رفع نقص آنها-رسیدگی به شکایات واصله ، تخلفات پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی وارائه گزارش لازم به نظام مافوق به منظور جلوگیری دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و تعطیلی مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی غیر مجاز و پیگیری افراد خاطی از طریق مراجع ذیصلاح-تهیه گزارش لازم و انجام سایر دستورات قانونی مقام مافوقتاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/12/18
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   1  کل مراجعات:   1194