سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 29 دی 1397 English
جستجو:  
واحد نظارت بر درمان

شرح وظایف کارشناس نظارت برامور درمان

-         جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز پزشکی ،پزشکان ، پیراپزشکان اعم از دولتی و بخش خصوصی و خیریه

-    ابلاغ و اجرای دقیق قوانین ، آئین نامه هاو ضوابط مربوط به خدمات پزشکان پیراپزشکان و مراکز پزشکی اعم از دولتی ، خصوصی و خیریه

-         بررسی وتکمیل مدارک و پرونده خدماتی ودرخواست های پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی

-         نظارت وارزیابی عملکرد پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی فعال در بخش خصوصی و خیریه در ارتباط با دستورالعمل های ابلاغ شده به منظور اجرای ضوابط خدمات درمانی و تعرفه های قانونی

-    صدور تاییدیه های مربوط به خدمات و درخواست های پزشکان ،پیراپزشکان و مراکز پزشکی طبق ضوابط و آیین نامه های قانونی

-         بازدید مستمر و بررسی دقیق تاسیسات و تجهیزات و امکانات مورد نیاز مراکز پزشکی ، مطب پزشکان و اعلام نواقض و کمبودها و تعیین مهلت معین به منظور رفع نقص آنها

-    رسیدگی به شکایات واصله ، تخلفات پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی وارائه گزارش لازم به نظام مافوق به منظور جلوگیری دخالت افراد فاقد صلاحیت درامور پزشکی و تعطیلی مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی غیر مجاز و پیگیری افراد خاطی از طریق مراجع ذیصلاح

-         تهیه گزارش لازم و انجام سایر دستورات قانونی مقام مافوق

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/04/10
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1080