سایت اصلی دانشگاه |  سه شنبه 19 فروردین 1399 English
جستجو:  
نظارت بر مواد غذایی

شرح وظایف واحد نظارت برمواد غذایی و بهداشتی

- همکاری در تهیه مدارک لازم برای صدور پروانه های بهره برداری و ساخت و بسته بندی و نیزکد بهداشتی جهت کلیه موسسات مشمول قانون نظارت بر مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی ،                    بهداشتی در سطح لاهیجان.

-  کنترل و بهبود شرایط تولید فرآورده های غذایی، آشامیدنی و بهداشتی و جلوگیری از  عرضه مواد غیر قابل مصرف.

-کنترل و بهبود شرایط نگهداری مواد غذایی و بهداشتی.

-کنترل و بهبود شرایط تولید ظروف و مواد بسته بندی.

- اعلام قوانین و ضوابط فنی و بهداشتی به متقاضیان تاسیس واحدهای تولیدی و رعایت قوانین  و ضوابط مربوط در هنگام ارسال مدارک برای صدور پروانه های بهداشتی.

-  نظارت بر اجرای ماده 11 قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی توسط تولیدکنندگان برروی برچسب محصولات(درج شماره پروانه ساخت، تاریخ تولید و انقضاء مصرف – سری ساخت آدرس محل تولید، نام واحد تولیدی).

- برخورد قانونی با افراد و واحدهای متخلف در امر تولید مواد غذایی و بهداشتی و همکاری با مراجعه قضایی و انتظامی در هنگام بروز تخلفات احتمالی.

- رسیدگی به تخلفات مواد غذایی و بهداشتی با معرفی کمیسیون ماده 11 قانون تعذیرات حکومتی. رسیدگی به شکایات واصله از مواد غذایی و بهداشتی تولیدشده در شهرستان و پیگیری شکایات واصله از شهرهای دیگر و خارج از استان.

- همکاری و مشارکت با ادارات و سایر سازمانها در زمینه اجرای طرح های مرتبط با مواد غذایی و بهداشتی.

-  هدایت و تشویق واحدهای تولیدی در تطابق با قوانین HACCP.GMP.GHP و همکاری لازم در زمینه اخذ گواهینامه های فوق.

- ارتقاء توانمندی مسئولین فنی واحدهای تولیدی در انجام شرح وظایف .

- جمع آوری طبقه بندی، تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی در خصوص میزان فعالیت کارخانجات و ارسال گزارشات لازم به استان.

- همکاری درون سازمانی و برون سازمانی در جهت آموزش و اطلاع رسانی عمومی.

- آموزش مصرف کنندگان وکسانیکه با مواد غذایی سرو کار دارند در استفاده ایمن از مواد غذایی که یکی از کلیدی ترین تدابیر در جلوگیری از بیماریهای ناشی از غذا است.

- بسط وگسترش سیستم های مدیریت ایمنی غذا نظیرISO 22000 و HACCPابزاری مفید برای پیشگیری مخاطرات ناشی از مواد غذایی میباشد.

- آمار واحد های تحت پوشش واحد نظارت برمواد غذایی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی                   در سال 1391.

- واحد های تولید مواد غذایی و آشامیدنی و بسته بندی     55      واحد

- سردخانه و نگهداری مواد غذایی                                  1       واحد

-تعداد واحد های فعال مواد غذایی و آشامیدنی                  65      واحد

-تعداد واحد های غیرفعال مواد غذایی و آشامیدنی              15     واحد

- واحد های عرضه کننده کالاهای آرایشی و بهداشتی         52      واحد

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/04/10
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1324