سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 20 فروردین 1399 English
جستجو:  
شاخص ها واحد بهداشت خانواده

شاخص های برنامه چهارم توسعه کشور دفتر سلامت خانواده و جمعیت

·        کاهش مرگ کودکان زیر 5 سال در اثر بیماریهای شایع

·        کاهش بار بیماریهای اولویت دار در کودکان زیر 8 سال

·        کاهش میزان مرگ نوزادان به زیر 17 درهزار موالید

·        کاهش مرگ کودکان یک تا 59 ماهه به کمتر از 10 در هزار موالید

·        کاهش میزان مرگ مادر به حدود 15 درصد هزار تولد زنده

·        کاهش میزان سزارین به میزان 25 درصد

·   افزایش پوشش مراقبت های دوران بارداری ( حداقل 6 بار ) به میزان بیشتر از 98% تا سال 1394

·        افزایش پوشش زایمان ایمن به میزان بیش از 99 % تا سال 1394

·   افزایش پوشش مراقبت های پس از زایمان ( حداقل 2 بار ) به میزان بیش از 98 % تا سال 1394

·        افزایش پوشش زایمان بدون درد دارویی و غیردارویی به میزان 505 تا سال 1394

·        کاهش اختلالات شایع دوره سالمندی و عوارض ناشی از آن به میزان 10%

·        کاهش میزان Unmet need ( رسیدن به میزان 5% )

·        کاهش میزان حاملگی های ناخواسته به میزان 10%

·        کاهش اختلالات شایع دوران میانسالی و بهبود شیوه زندگی در میانسالی

·        سطح بندی خدمات مراقبت مادر و نوزاد

·        تشکیل منظم کمیته های مرگ نوزاد و مادر در حضور مستقیم شخص رئیس دانشگاه .

·        افزایش تخت مراقبت های ویژه نوزادان

·        فعال نمودن کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر و آموزش های لازم .

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1392/07/13
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1143