سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 26 دی 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد آموزش بهداشت

شرح وظایف واحد آموزش سلامت  

 -     نیازسنجی آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی سلامت انجام شده در شهرستان و طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی .

-         جلب حمایت همه جانبه مسئولان شهرستان از برنامه های آموزش و ارتقای سلامت .

-         جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه ها .

-     جلب حمایت و مشارکت سازمان ها ، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی در شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت .

-         نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش و ارتقای سلامت .

-         مشارکت در اجرای برنامه های سلامت در شهرستان .

-         نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان .

-         آموزش کارکنان سایر واحدهای مرکز بهداشت شهرستان در حوزه های آموزش ، ارتباطی و اطلاع رسانی .

-         طراحی ، اجرا و ارزیابی بسیج های اطلاع رسانی آموزش در سطح شهرستان .

-         ترویج شیوه زندگی سالم در سطح شهرستان .

رئوس برنامه ها :

-         تدوین برنامه عملیاتی .

-         هماهنگی با کمیته امدادجهت برگزاری جلسات آموزشی مددجویان تحت پوشش آنان در مناسبتهای بهداشتی .

-     هماهنگی با رابطین سلامت ادارات برای اجرای هرچه بهتر برنامه ها در مناسبتهایی از قبیل هفته سلامت و ایدز سلامت مردان – روز جهانی قلب و ... .

-         پایش و نظارت از مراکز و خانه های بهداشت .

-         تکمیل چک لیست پزشک خانواده .

-     برگزاری کارگاه و جلسات آموزشی هدا ، نیازسنجی ، برنامه ریزی در ارتقای سلامت ،    رسانه های آموزش سلامت و .... برای کارکنان مرکز بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی .

-         آموزش به پزشکان و پزشکان جدیدیالورود مرکز بهداشت شهرستان .

-         جمع آوری و کنترل آمار ماهیانه فعالیتهای آموزشی مراکز بهداشتی و درمانی .

-         تهیه و نصب نمودار فعالیتهای آموزشی مراکز و خانه های بهداشت .

-     هماهنگی و همکاری با بسیج سازندگی سپاه ناحیه لاهیجان در ارتباط با برنامه آموزشی تحت عنوان بسیجی الگوی زندگی سالم و جمع آوری آمار و اطلاعات آموزشی و تحویل آن به استان .

-         هماهنگی با تمام واحدهای ستادی جهت تشکیل جلسات و برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی سالیانه .

-         ارسال عملکرد سه ماهه و شش ماهه به استان .

-         برآورد فرم ها ودفاتر سالیانه مربوط به واحد آموزش سلامت و تحویل آنها به مراکز و خانه های بهداشت .

-         ارزشیابی رسانه های تولید شده در ستاد مراکز بهداشتی و درمانی و ارسال آن به استان .

-         همکاری با اداره بهزیستی در طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان زیر شش سال .

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1392/07/13
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   1077