چهارشنبه 29 شهریور 1396
 
 
تقويم كاري پزشكان
چاپ
بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه

ایام هفته

قلب

داخلی

جراح عمومی

چشم

گوش ، حلق و بینی

زنان و زایمان

اطفال و نوزادان

بیهوشی

ارولوژی

اپتومتریست

 (بینایی سنجی)

شنبه

آقای دکتر طولابی

12-9 صبح

خانم دکتر محتشم

11-9 صبح

8-4 عصر

خانم دکتر رودباری

10-9 صبح

خانم دکتر خدمتکار

8-4 عصر

 

خانم دکتر روحی

12-9

 

خانم دکتر فرجاد

11-9 صبح

دکتر تقوای معصومی

8-4 عصر

متخصص اطفال و نوزادان

12-9 صبح

متخصص بیهوشی

12-9 صبح

 

آقای وکیلی

13-8 صبح

یکشنبه

 

خانم دکتر لقمان

10-8 صبح

 

خانم دکتر رودباری

10-8 صبح

خانم دکتر خدمتکار

8-4 عصر

آقای دکتر رحیمی بشر

13-10

خانم دکتر روحی

12-9

خانم دکتر حق جو

11-9 صبح

خانم دکتر تقوای معصومی

8-4 عصر

متخصص اطفال و نوزادان

12-9 صبح

 

آقای دکتر گلباغی

10-8 صبح

آقای وکیلی

13-8 صبح

دوشنبه

آقای دکتر عاشوری

12-9 صبح

خانم دکتر کهنی

خانم دکتر لقمان

11-9 صبح

خانم دکتر خدمتکار

12-9 صبح

8-4 عصر

 

 

خانم دکتر صیاد نصیری 11-9 صبح

خانم دکتر تقوای معصومی

8-4 عصر

متخصص اطفال و نوزادان

12-9 صبح

متخصص بیهوشی

12-9 صبح

 

آقای وکیلی

13-8 صبح

سه شنبه

آقای دکتر طولابی

12-9 صبح

آقای دکتر سهراب خان

12-10 صبح

دکتر حسن زاده

12-10 صبح

 

خانم دکتر خدمتکار

8-4 عصر

12-9 صبح

 

 

 

خانم دکتر فرجاد

10-8 صبح

دکتر رجب زاده

12-10 صبح

متخصص اطفال و نوزادان

12-9 صبح

 

آقای دکتر شجاعی

12-10 صبح

آقای وکیلی

13-8 صبح

چهارشنبه

آقای دکتر عاشوری

12-9 صبح

خانم دکتر کهنی

11-9 صبح

خانم دکتر محتشم

8-4 عصر

 

آقای دکتر رحیمی بشر

13-10

خانم دکتر روحی

12-9

خانم دکتر تقوای معصومی

11-9 صبح

8-4 عصر

متخصص اطفال و نوزادان

12-9 صبح

متخصص بیهوشی

12-9 صبح

 

آقای وکیلی

13-8 صبح

پنج شنبه

 

دکتر حسن زاده

11-9 صبح

 

 

 

 

 

 

 

آقای وکیلی

13-8 صبح

 

                                                                                              

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/05/08
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   61