پنجشنبه 3 مهر 1399
 
 
نيروي انساني متخصص
چاپ

 رئیس خدمات پرستاری

زهرا عباس پور


سوپروایزر آموزشی

عاطفه فرزام


سوپروایزر کنترل عفونت

معصومه فلاح آستانه


سوپروایزر در گردش

صغری بهمینه


سوپروایزر در گردش

معصومه کاظمیان


سوپروایزر در گردش

سیده فاطمه ابراهیمی


سوپروایزر در گردش

کبری میربلوک


سوپروایزر در گردش

کبری نوروزی


منشی دفتر پرستاری

فتانه احسان طلب


تلفن داخلی : 153 -145

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/05/28

 
 

رئیس امور مالی

محمد علی مهری

کارشناس دریافت و پرداخت

سمانه احسان طلب

حسابدار مسئول

مهدی آقاجانی

مسئول امین اموال

عباس طوسی

رابط برون سازمانی

حسین عزیزی

تلفن داخلی : 191

 


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/05/28
 
 
 
 
 
 

مسئول کارگزینی

حسین محمدی

کارگزین

طاهره خوش برش

بایگان

سیما عباسیان

تلفن داخلی : 151

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/05/28
 
 

مسئول فناوری اطلاعات و HIS و پورتال 

میلاد یوسفی

 Email: Mu3fim@yahoo.com

تلفن مستقیم : 42122148                   تلفن داخلی : 167
 
 
 
 
 
 
ت 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/05/12
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  504
امروز :  1
دیروز :  0