یکشنبه 30 دی 1397
 
 
بخش اطفال، نوزادان
چاپ

بخش اطفال و نوزادان با 13 تخت اطفال و 15 کات نوزاد و 10 انکیباتور میباشد.

همچنین این بخش دارای اتاق استراحت بیمار، اتاق شیردهی مادران و اتاق پزشک است.

سرپرستار بخش سرکار خانم سیده آمنه موسوی نژاد می باشد

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/06/07
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   116