سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 11 خرداد 1399 English
جستجو:  
اعضا
چاپ
دکترکیومرث نجفی
رییس مرکز تحقیقات علوم رفتاری- شناختی و اعتیاد کاوش

متخصص اعصاب و روان، دانشیار گروه روانپزشکی

عضو شورای پژوهشی

Kkiomars@yahoo.com / K-nagafi@gums.ac.ir


دکتر هما ضرابی

متخصص اعصاب و روان، دانشیار گروه روانپزشکی

مسئول پژوهشی گروه روانپزشکی و عضو شورای پژوهشی

dr_zarrabi2000@yahoo.com /drzarabi@gums.ir


دکتر مریم کوشا

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، دانشیار گروه روانپزشکی

عضو شورای پژوهشی

MaryamKousha@yahoo.com


دکتر ربابه سلیمانی

متخصص اعصاب و روان، دانشیار گروه روانپزشکی

عضو شورای پژوهشی

soleimani.dr@gmail.com


دکتر سید محمد رسول خلخالی

متخصص اعصاب و روان،دانشیار گروه روانپزشکی

عضو شورای پژوهشی

rasoolkhalkhalimd@yahoo.com


دکترسمیه شکرگزار

متخصص اعصاب و روان، استادیار گروه روانپزشکی

عضو شورای پژوهشی

dr.shokrgozar@yahoo.com / dr_shokrgozar@gums.ac.ir


دکترحسن فرهی

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، هیات علمی گروه روانپزشکی، مربی

عضو شورای پژوهشی

h.farrahi14@gmail.comدکتر سید موسی کافی

دکترای روانشناسی، استاد گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

عضو شورای پژوهشی

mosakafie@yahoo.com


دکترالهه عبدالهی

متخصص اعصاب و روان، استادیار گروه روانپزشکی

عضو شورای پژوهشی

eabdollahi@rocketmail.com

دکتر علی پوررمضانی

متخصص اعصاب و روان، استادیار گروه روانپزشکی

عضو شورای پژوهشی

dr_pourramzani@yahoo.com

دکتر رقیه زارع

دانشجوی دکتری تخصصی آمار زیستی، مشاور آماری

عضو شورای پژوهشی

r.zare88@yahoo.com

دکتر جعفر فیلی

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، استادیارگروه روانپزشکی

عضو شورای پژوهشی

 dr_fili@gums.ac.ir
 


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/27
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   10  کل مراجعات:   2771