سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 3 مهر 1399 English
جستجو:  
فرمها و فرايندها

فرم ها و آیین نامه های مربوط به پایان نامه ها:

1- فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی پایان نامه

2- فرم تحویل نسخه های پایان نامه

3- فرم تعیین تاریخ دفاع

4- فرم ثبت پایان نامه

5- فرم دعوت از هیات داوران

6- نمونه طرح پشت جلد فارسی پایان نامه تخصصی - دانشکده پزشکی

7- نمونه طرح پشت جلد انگلیسی پایان نامه تخصصی - دانشکده پزشکی

8- نمونه طرح روی جلد فارسی پایان نامه پزشکی عمومی - دانشکده پزشکی

9- نمونه طرح روی جلد انگلیسی پایان نامه پزشکی عمومی - دانشکده پزشکی

10- نمونه فرم موافقت نامه - رضایت نامه


فرم ها و آیین نامه های مربوط به پرپوزال ها:

2- فرم مراحل انجام طرح تحقیقاتی در واحد

3- فرم نحوه گزارش پیشرفت و گزارش نهایی تحقیق

4- آئین نامه

5- فرم حق التحقیق

6- فرم رضایت نامه

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/08
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  660
امروز :  1
دیروز :  1