سایت اصلی دانشگاه |  دوشنبه 28 خرداد 1397 English
جستجو:  
اخبار و تازه ها
08:06:34 1397/02/29
جلسه دفاع از پایان نامه های دستیاری
برگزاری جلسات دفاع پایان نامه های دستیاران گروه روانپزشکی
13:15:29 1395/11/26
09:26:21 1395/10/29
سرکار خانم دکتر ضرابی عضو مرکز تحقیقات علوم رفتاری، شناختی و اعتیاد کاوش، موفق به ارتقاء رتبه علمی ازاستادیاری به دانشیاری گردیدند
10:45:22 1394/08/12
به استحضار می رساند که انجمن روانپزشکی گیلان مجوز انتشار فصل نامه ای با عنوان « کاوش ذهن » را دریافت نموده است
 
منابع علمی