جستجو:  
دوشنبه 1 بهمن 1397

 پرسشنامه ارزیابی وضعیت زیر ساخت ، سخت افزار و شبکه دانشگاه  

خواهشمند است مسئولین ITحوزه ها نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند 

 
مشخصات تکمیل کننده فرم
نام
نام خانوادگی
سمت
کد ملی
محل اشتغال
نام حوزه محل اشتغال
پرسشنامه ارزیابی وضعیت زیر ساخت ، سخت افزار و شبکه دانشگاه
1- آیا چیدمان رکها و سرورها در دیتا سنتر طبق اصول و با فاصله مناسب از هم انجام می گیرد؟
2- آیا فريم رك ها و تاسيسات به ارت وصل مي باشد؟
3-آیا دیتا سنتر سیستم اعلام حریق دارد؟
4- آیا PM کلیه تجهیزات در دیتا سنتر انجام می گیرد ؟
5-آيا عملیات مربوط به PM مستند سازی می گیرد؟
6-آیا NOC وجود دارد؟(Network Operations Center)
7-در صورت وجود NOC نحوه پیاده سازی سخت افزاری و نرم افزاری مستند شده است؟
8- آیا مستند سازی عملیات و روند ها در دیتا سنتر انجام می شود؟
9- آیا اطلاع رسانی برای اشکال یابی به صورت SMS وجود دارد؟
10-آیا از مجازی سازی استفاده می شود؟
11- در صورت استفاده از مجازی سازی آیا مستند سازی در مورد ماشین های مجازی وجود دارد؟(در صورت تکمیل کامل سوالات قسمت ا،ب،پ،ت،ث،ج،چ،ح،خ ) پاسخ بله و در غیر اینصورت پاسخ خیر را انتخاب نمایید
 الف - تعداد کل ماشین های مجازی
 ب- از چه hypervisor استفاده می شود ؟
 پ- آیا hypervisor بروزرسانی می شود ؟
 ت- آیا License معتبر استفاده می شود ؟
 ث- آیا از کلاستر استفاده می شود ؟
 ج- تعداد سرور های فیزیکی در کلاستر
 چ- آیا استراتژی پشتیبان گیری وجود دارد ؟
 ح- سطح پشتیبان گیری
 خ- آیا صحت پشتیبان ها چک می شود ؟
12- آیا پشتیبان گیری انجام می شود؟
13- آیا صحت عملیات پشتیبان گیری و پشتیبان بررسی می شود؟
14-آیا فرم شناسنامه سخت افزاری سرور ها در دیتا سنتر تکمیل و مستند شده است؟
15- آیا فرم شناسنامه نرم افزاری سرور ها تکمیل شده است؟
16- آیا فرم های سخت افزاری و نرم افزاری بعد از هر تغییر و سالیانه به روز رسانی می شود؟(در صورت بروز رسانی بعد از هر تغییر و سالیانه هر دو فرم پاسخ بله و در غیر اینصورت خیر)
17- آیا در Storage ها از RAID استفاده شده است؟
18- آیا سازمان دارای فایروال می باشد؟
19- آیا مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری فایروال مستند شده است؟
20- آیا شبکه بر اساس کاربرد بخش بندی شده است؟
21- آیا مستندات برای بخش بندی شبکه وجود دارد؟
22- آیا متصل به شبکه اینترانت هستید؟
23- آیا از سرویس اینترنت دانشگاه استفاده می کنید؟
24- آیا از سامانه مانیتورینگ آنالیز و رفتار شبکه استفاده می شود؟
25- آیا سامانه مانیتورینگ آیتمهای Hardware, service , Network را مانیتور میکند؟ (در صورتیکه هرسه آیتم باشد پاسخ بله و در غیر اینصورت خیر)
26- آیا در دیتا سنتر از تکنیکهای کنترل هوا استفاده می شود؟
27- آیا مستندات استفاده از تکنیک کنترل هوا وجود دارد ؟