جستجو:  
دوشنبه 16 تیر 1399

 
 
زیرپورتالهای دانشگاه
چاپ

زیرپورتالهای دانشگاه

ردیف

عنوان واحد

آدرس زیر پورتال

معاونتها

1

تحقیقات و فناوری 

http://research.gums.ac.ir 

2

آموزشی

http://edu.gums.ac.ir 

3

دانشجویی و امور فرهنگی

http://mdf.gums.ac.ir 

4

درمان

http://darman.gums.ac.ir 

5

غذا و دارو

http://fdo.gums.ac.ir 

6

توسعه مدیریت و منابع

http://tmm.gums.ac.ir 

7

بهداشتی

http://health.gums.ac.ir 

8

اجتماعی 

http://ejtemaee.gums.ac.ir

دانشکده ها

1

پزشکی

http://med.gums.ac.ir 

2

دندانپزشکی

http://dental.gums.ac.ir 

3

بهداشت

http://healthschool.gums.ac.ir 

4

پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

http://nmr.gums.ac.ir

5

پرستاری و مامایی لنگرود

http://nml.gums.ac.ir 

6

پیراپزشکی لنگرود

http://para.gums.ac.ir

7

واحد بین الملل 

http://ib.gums.ac.ir

8

داروسازی

http://pharmacy.gums.ac.ir 

 9 فن آوریهای نوین پزشکی  http://www.gums.ac.ir/satm
 

مراکز آموزشی درمانی

1

الزهرا

http://azzahra.gums.ac.ir 

2

17 شهریور

http://med.gums.ac.ir 

3

حشمت

http://heshmat.gums.ac.ir 

4

شفا

http://shafa.gums.ac.ir 

5

پورسینا

http://poursina.gums.ac.ir 

6

سوانح و سوختگی ولایت

http://velayat.gums.ac.ir 

7

امیرالمومنین

http://amir.gums.ac.ir 

8

رازی

http://razi.gums.ac.ir 

9

کلینیک بعثت

http://besat.gums.ac.ir 

10

کلینیک دندانپزشکی 

http://dentalclinic.gums.ac.ir 

سایر مراکز وابسته دانشگاه

1

مدیریت آمار و فناوری

http://it.gums.ac.ir 

2

روابط عمومی دانشگاه

http://ro.gums.ac.ir 

3

وب دا روابط عمومی

http://webda.gums.ac.ir 

4

هسته گزینش

http://www.gozinesh.gums.ac.ir 

5

همایش های دانشگاه

http://congress.gums.ac.ir 

6  مرکز آموزش مجازی  http://ved.gums.ac.ir
7

مرکز مطالعات آموزشی

http://edc.gums.ac.ir 

8

اورژانس

http://ems.gums.ac.ir 

9

پزشک خانواده

http://fp.gums.ac.ir 

10 مرکز رشد فناوری سلامت  http://hati.gums.ac.ir 
11 مدیریت توسعه فناوری سلامت  http://mdht.gums.ac.ir 
12 کتابخانه دیجیتال  http://diglib.gums.ac.ir 
13 مدیریت پرستاری  http://parastari.gums.ac.ir 
14 بسته توسعه دانش و مطالعات سرطان  http://www.gums.ac.ir/cangldrc 
 
15  ستاد توسعه علوم و فناوری سلولهای بنیادی  http://www.gums.ac.ir/stemcells
16 مشاور جوان  http://www.gums.ac.ir/moshaverjavan
17  اداره  کتب و انتشارات  http://www.gums.ac.ir/pub
18  بازتاب  www.gums.ac.ir/baztab
19  علم سنجی  www.gums.ac.ir/sci
20  آزمایشگاه جامع تحقیقات  www.gums.ac.ir/crl
21 مدیریت امور بین الملل www.gums.ac.ir/int
22  گیاهان دارویی www.gums.ac.ir/herbalmed
23 آموزش مداوم  www.gums.ac.ir/cme
24  حراست  www.gums.ac.ir/herasat
25 مرکز مهارت بالینی  www.gums.ac.ir/csc

بیمارستانهای دانشگاه (شهرستانها)

1

بیمارستان ولیعصر رودبار

http://valiasr.gums.ac.ir 

2

بیمارستان امام خمینی صومعه سرا

http://imamh.gums.ac.ir 

3

بیمارستان شهید بهشتی انزلی

http://anzalih.gums.ac.ir 

4

بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن

http://foumanh.gums.ac.ir/ 

5

بیمارستان رسالت ماسال

http://resalat.gums.ac.ir/ 

6

بیمارستان شهید نورانی تالش

http://noorani.gums.ac.ir/ 

7

بیمارستان شهدا لاهیجان

http://shohada.gums.ac.ir/ 

8

 بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان  

http://pirouz.gums.ac.ir/ 

9

بیمارستان شهید بهشتی آستارا

http://astarah.gums.ac.ir/ 

10

بیمارستان سلامت رستم آباد

http://salamat.gums.ac.ir/ 

11

بیمارستان امینی لنگرود

http://amini.gums.ac.ir 

12

بیمارستان شهید انصاری رودسر

http://ansarih.gums.ac.ir 

13

بیمارستان امام رضا شفت

http://imamreza.gums.ac.ir 

14

بیمارستان کوثر آستانه

http://kosar.gums.ac.ir 

15

بیمارستان نیکوکار املش

http://nikookar.gums.ac.ir 

 16 بیمارستان شهدای رضوانشهر   http://shohadah.gums.ac.ir
17  بیمارستان 31 خرداد منجیل  http://manjil.gums.ac.ir
18 بیمارستان غدیر سیاهکل  http://www.gums.ac.ir/ghadir

مراکز تحقیقاتی

1

گوارش و کبد

http://gldrc.gums.ac.ir 

2

ارولوژی

http://urc.gums.ac.ir 

3

تروما

http://grtrc.gums.ac.ir 

4

کمیته تحقیقات دانشجویی

http://src.gums.ac.ir 

5

مرکز تحقیقات سلولی مولکولی

http://cmrc.gums.ac.ir 

6

مرکز تحقیقات چشم

http://eyerc.gums.ac.ir 

7

مرکز تحقیقات کودکان 

http://prc.gums.ac.ir 

8

مرکز تحقیقات بیماریهای  بینی و سینوس

http://ent.gums.ac.ir 

9

مرکز تحقیقات  بیماریهای التهابی ریه

http://rrc.gums.ac.ir 

10

مرکز تحقیقات بهداشت باروری

http://rhrc.gums.ac.ir 

11

مرکز تحقیقات روماتولوژی

http://grrc.gums.ac.ir 

12

مرکز توسعه و تحقیقات بالینی پورسینا

http://crdrc.gums.ac.ir 

13

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

http://sdhrc.gums.ac.ir 

14

مرکز پژوهشهای بیهوشی و مراقبتهای ویژه

http://arc.gums.ac.ir 

15

مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

http://merc.gums.ac.ir 

16

مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق

http://gicrc.gums.ac.ir 

17

مرکز تحقیقات قلب سالم 

http://hrc.gums.ac.ir 

18

مرکز تحقیقات کوهورت

http://cohort.gums.ac.ir 

19

مرکز تحقیقات کاوش

http://kavosh.gums.ac.ir 

20

مرکز تحقیقات ارتوپدی

http://ortho.gums.ac.ir 

21

مرکز تحقیقات پیوند اعضا

http://otrc.gums.ac.ir 

22

مرکز فراهم آوری اعضا پیوند کاسپین

http://copu.gums.ac.ir 

23

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

http://gnsrc.gums.ac.ir 

24

 مرکز تحقیقات غربالگری 

http://gcsprc.gums.ac.ir

25 مرکز توسعه تحقیقات بالینی رازی  http://rcrdc.gums.ac.ir
26 مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست 

http://www.gums.ac.ir/herc

27 مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی  http://www.gums.ac.ir/biotechnology
28  مرکز تحقیقات پوست  www.gums.ac.ir/skin 

شبکه ها

1

شبکه بهداشت و درمان رشت

http://rasht.gums.ac.ir 

2

شبکه بهداشت و درمان فومن

http://fouman.gums.ac.ir 

3

شبکه بهداشت و درمان لاهیجان

http://lahijan.gums.ac.ir 

4

شبکه بهداشت و درمان ماسال

http://masal.gums.ac.ir 

5

شبکه بهداشت و درمان آستارا

http://astara.gums.ac.ir 

6

شبکه بهداشت و درمان صومعه سرا

http://somesara.gums.ac.ir 

7

شبکه بهداشت و درمان انزلی

http://anzali.gums.ac.ir 

8

شبکه بهداشت و درمان سیاهکل

http://siahkal.gums.ac.ir 

9

شبکه بهداشت و درمان لنگرود

http://langeroud.gums.ac.ir 

10

شبکه بهداشت و درمان تالش

http://talesh.gums.ac.ir 

11

شبکه بهداشت و درمان رودبار

http://roudbar.gums.ac.ir 

12

شبکه بهداشت و درمان املش

http://amlash.gums.ac.ir 

13

شبکه بهداشت و درمان رضوانشهر

http://rezvanshahr.gums.ac.ir 

14

شبکه بهداشت و درمان شفت

http://shaft.gums.ac.ir 

15

شبکه بهداشت و درمان آستانه اشرفیه

http://astaneh.gums.ac.ir 

16

شبکه بهداشت و درمان رودسر 

http://roodsar.gums.ac.ir 

پورتالهای انگلیسی

1

مرکز تحقیقات ارولوژی

http://www.gums.ac.ir/urc/default-459.aspx

2

مرکز تحقیقات گوارش و کبد

http://www.gums.ac.ir/gldrc/default-452.aspx

3

مرکز تحقیقات تروما

http://www.gums.ac.ir/gtrc/default-466.aspx

4

مرکز تحقیقات ریه

http://www.gums.ac.ir/rrc/default-3351.aspx

5

مرکز تحقیقات روماتولوژی

http://www.gums.ac.ir/grrc/default-3488.aspx

6

مرکز تحقیقات اجتماعی موثر بر سلامت

http://www.gums.ac.ir/sdhrc/tab-3967/index.aspx

7

مرکز تحقیقات بهداشت باروری

http://www.gums.ac.ir/rhrc/tab-3208/index.aspx

8

مرکز توسعه و تحقیقات بالینی پورسینا

http://www.gums.ac.ir/crdrc/default-3842.aspx

9

مرکز تحقیقات علوم اعصاب  http://www.gums.ac.ir/gnsrc/default-9009.aspx

10

مرکز تحقیقات بیهوشی  http://www.gums.ac.ir/arc/default.aspx?tabid=5561
11

مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

http://www.gums.ac.ir/merc/tab-3240/index.aspx

12  مرکز تحقیقات بیماریهای قلب  http://www.gums.ac.ir/gicrc/tab-7042/index.aspx
13 مرکز تحقیقات کودکان  http://www.gums.ac.ir/prc/tab-3279/home.aspx
14  کمیته تحقیقات دانشجویی  http://www.gums.ac.ir/src/Default.aspx?tabid=2851
15

واحد بین الملل

http://www.gums.ac.ir/ib/default-389.aspx

16

دانشکده بهداشت

http://www.gums.ac.ir/healthschool/default-382.aspx

17

دانشکده دندان پزشکی

http://www.gums.ac.ir/dental/default-354.aspx

18

دانشکده پزشکی

http://www.gums.ac.ir/medical/default-347.aspx

19

دانشکده داروسازی

http://www.gums.ac.ir/pharmacy/tab-4613/index.aspx

20

دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود

http://www.gums.ac.ir/nml/tab-368/index.aspx

21

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

http://www.gums.ac.ir/para/tab-1377/index.aspx

22

بیمارستان ولایت

http://www.gums.ac.ir/velayat/tab-431/index.aspx

23

بیمارستان الزهرا

http://www.gums.ac.ir/azzahra/default-396.aspx

24

بیمارستان نورانی تالش

http://www.gums.ac.ir/noorani/tab-4301/home.aspx

25

مرکز آموزشی و درمانی پورسینا

http://www.gums.ac.ir/poursina/default-424.aspx

26

بیمارستان شهید بهشتی آستارا 

http://www.gums.ac.ir/astarah/4918/Home.aspx

27

 معاونت تحقیقات و فناوری

http://www.gums.ac.ir/research/Default.aspx?tabid=304

 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  3350
امروز :  0
دیروز :  0