جستجو:  
جمعه 28 دی 1397
 
 
زیرپورتالهای دانشگاه
چاپ

زیرپورتالهای دانشگاه

ردیف

عنوان واحد

آدرس زیر پورتال

معاونتها

1

تحقیقات و فناوری

http://research.gums.ac.ir 

2

آموزشی

http://edu.gums.ac.ir 

3

دانشجویی و امور فرهنگی

http://mdf.gums.ac.ir 

4

درمان

http://darman.gums.ac.ir 

5

غذا و دارو

http://fdo.gums.ac.ir 

6

توسعه مدیریت و منابع

http://tmm.gums.ac.ir 

7

بهداشتی

http://health.gums.ac.ir 

8

اجتماعی

http://ejtemaee.gums.ac.ir

دانشکده ها

1

پزشکی

http://med.gums.ac.ir 

2

دندانپزشکی

http://dental.gums.ac.ir 

3

بهداشت

http://healthschool.gums.ac.ir 

4

پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

http://nmr.gums.ac.ir

5

پرستاری و مامایی لنگرود

http://nml.gums.ac.ir 

6

پیراپزشکی لنگرود

http://para.gums.ac.ir

7

واحد بین الملل 

http://ib.gums.ac.ir

8

داروسازی

http://pharmacy.gums.ac.ir 

مراکز آموزشی درمانی

1

الزهرا

http://azzahra.gums.ac.ir 

2

17 شهریور

http://med.gums.ac.ir 

3

حشمت

http://heshmat.gums.ac.ir 

4

شفا

http://shafa.gums.ac.ir 

5

پورسینا

http://poursina.gums.ac.ir 

6

سوانح و سوختگی ولایت

http://velayat.gums.ac.ir 

7

امیرالمومنین

http://amir.gums.ac.ir 

8

رازی

http://razi.gums.ac.ir 

9

کلینیک بعثت

http://besat.gums.ac.ir 

10

کلینیک دندانپزشکی 

http://dentalclinic.gums.ac.ir 

سایر مراکز وابسته دانشگاه

1

مدیریت آمار و فناوری

http://it.gums.ac.ir 

2

روابط عمومی دانشگاه

http://ro.gums.ac.ir 

3

وب دا روابط عمومی

http://webda.gums.ac.ir 

4

هسته گزینش

http://www.gozinesh.gums.ac.ir 

5

همایش های دانشگاه

http://congress.gums.ac.ir 

6  مرکز آموزش مجازی http://ved.gums.ac.ir
7

مرکز مطالعات آموزشی

http://edc.gums.ac.ir 

8

اورژانس

http://ems.gums.ac.ir 

9

پزشک خانواده

http://fp.gums.ac.ir 

10 مرکز رشد فناوری سلامت http://hati.gums.ac.ir 
11 مدیریت توسعه فناوری سلامت http://mdht.gums.ac.ir 
12 کتابخانه دیجیتال http://diglib.gums.ac.ir 
13 مدیریت پرستاری http://parastari.gums.ac.ir 
14 بسته توسعه دانش و مطالعات سرطان http://www.gums.ac.ir/cangldrc
 
15  ستاد توسعه علوم و فناوری سلولهای بنیادی http://www.gums.ac.ir/stemcells
16  دفتر امور بانوان http://banovan.gums.ac.ir
17 مشاور جوان http://www.gums.ac.ir/moshaverjavan
18  اداره انتشارات http://www.gums.ac.ir/entesharat
19  بازتاب www.gums.ac.ir/baztab

بیمارستانهای دانشگاه (شهرستانها)

1

بیمارستان ولیعصر رودبار

http://valiasr.gums.ac.ir 

2

بیمارستان امام خمینی صومعه سرا

http://imamh.gums.ac.ir 

3

بیمارستان شهید بهشتی انزلی

http://anzalih.gums.ac.ir 

4

بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن

http://foumanh.gums.ac.ir/ 

5

بیمارستان رسالت ماسال

http://resalat.gums.ac.ir/ 

6

بیمارستان شهید نورانی تالش

http://noorani.gums.ac.ir/ 

7

بیمارستان شهدا لاهیجان

http://shohada.gums.ac.ir/ 

8

بیمارستان 22 آبان لاهیجان

http://22aban.gums.ac.ir/ 

9

بیمارستان شهید بهشتی آستارا

http://astarah.gums.ac.ir/ 

10

بیمارستان سلامت رستم آباد

http://salamat.gums.ac.ir/ 

11

بیمارستان امینی لنگرود

http://amini.gums.ac.ir 

12

بیمارستان شهید انصاری رودسر

http://ansarih.gums.ac.ir 

13

بیمارستان امام رضا شفت

http://imamreza.gums.ac.ir 

14

بیمارستان کوثر آستانه

http://kosar.gums.ac.ir 

15

بیمارستان نیکوکار املش

http://nikookar.gums.ac.ir 

 16 بیمارستان شهدای رضوانشهر  http://shohadah.gums.ac.ir
17  بیمارستان 31 خرداد منجیل http://manjil.gums.ac.ir
18 بیمارستان غدیر سیاهکل http://www.gums.ac.ir/ghadir

مراکز تحقیقاتی

1

گوارش و کبد

http://gldrc.gums.ac.ir 

2

ارولوژی

http://urc.gums.ac.ir 

3

تروما

http://grtrc.gums.ac.ir 

4

کمیته تحقیقات دانشجویی

http://src.gums.ac.ir 

5

مرکز تحقیقات بیماریهای تکاملی دهان و فک و صورت

http://dental.gums.ac.ir 

6

مرکز تحقیقات سلولی مولکولی

http://cmrc.gums.ac.ir 

7

مرکز تحقیقات چشم

http://eyerc.gums.ac.ir 

8

مرکز تحقیقات غدد

http://emrc.gums.ac.ir 

9

مرکز تحقیقات اختلالات رشد کودک

http://prc.gums.ac.ir 

10

مرکز تحقیقات بیماریهای آلرژیک سینوس و بینی

http://ent.gums.ac.ir 

11

مرکز تحقیقات سل و ریه

http://rrc.gums.ac.ir 

12

مرکز تحقیقات بهداشت باروری

http://rhrc.gums.ac.ir 

13

مرکز تحقیقات روماتولوژی

http://grrc.gums.ac.ir 

14

مرکز تحقیقات توسعه و تحقیقات بالینی

http://crdrc.gums.ac.ir 

15

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

http://sdhrc.gums.ac.ir 

16

مرکز پژوهشهای بیهوشی و مراقبتهای ویژه

http://arc.gums.ac.ir 

17

مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

http://merc.gums.ac.ir 

18

مرکز تحقیقات اینترونشنال قلب و عروق

http://gicrc.gums.ac.ir 

19

مرکز تحقیقات قلب

http://hrc.gums.ac.ir 

20

مرکز تحقیقات کوهورت

http://cohort.gums.ac.ir 

21

مرکز تحقیقات کاوش

http://kavosh.gums.ac.ir 

22

مرکز تحقیقات ارتوپدی

http://ortho.gums.ac.ir 

23

مرکز تحقیقات پیوند اعضا

http://otrc.gums.ac.ir 

24

مرکز فراهم آوری اعضا پیوند کاسپین

http://copu.gums.ac.ir 

25

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

http://gnsrc.gums.ac.ir 

26

 مرکز تحقیقات غربالگری

http://gcsprc.gums.ac.ir

27 مرکز توسعه تحقیقات بالینی رازی http://rcrdc.gums.ac.ir
28 مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست

http://www.gums.ac.ir/herc

شبکه ها

1

شبکه بهداشت و درمان رشت

http://rasht.gums.ac.ir 

2

شبکه بهداشت و درمان فومن

http://fouman.gums.ac.ir 

3

شبکه بهداشت و درمان لاهیجان

http://lahijan.gums.ac.ir 

4

شبکه بهداشت و درمان ماسال

http://masal.gums.ac.ir 

5

شبکه بهداشت و درمان آستارا

http://astara.gums.ac.ir 

6

شبکه بهداشت و درمان صومعه سرا

http://somesara.gums.ac.ir 

7

شبکه بهداشت و درمان انزلی

http://anzali.gums.ac.ir 

8

شبکه بهداشت و درمان سیاهکل

http://siahkal.gums.ac.ir 

9

شبکه بهداشت و درمان لنگرود

http://langeroud.gums.ac.ir 

10

شبکه بهداشت و درمان تالش

http://talesh.gums.ac.ir 

11

شبکه بهداشت و درمان رودبار

http://roudbar.gums.ac.ir 

12

شبکه بهداشت و درمان املش

http://amlash.gums.ac.ir 

13

شبکه بهداشت و درمان رضوانشهر

http://rezvanshahr.gums.ac.ir 

14

شبکه بهداشت و درمان شفت

http://shaft.gums.ac.ir 

15

شبکه بهداشت و درمان آستانه اشرفیه

http://astaneh.gums.ac.ir 

16

شبکه بهداشت و درمان رودسر 

http://roodsar.gums.ac.ir 

پورتالهای انگلیسی

1

مرکز تحقیقات ارولوژی

http://www.gums.ac.ir/urc/ 

2

مرکز تحقیقات گوارش و کبد

http://www.gums.ac.ir/gldrc/ 

3

مرکز تحقیقات تروما

http://www.gums.ac.ir/gtrc/ 

4

مرکز تحقیقات ریه

http://www.gums.ac.ir/rrc/ 

5

مرکز تحقیقات روماتولوژی

http://www.gums.ac.ir/grrc/ 

6

مرکز تحقیقات اجتماعی موثر بر سلامت

http://www.gums.ac.ir/sdhrc/ 

7

مرکز تحقیقات بهداشت باروری

http://www.gums.ac.ir/rhrc/ 

8

مرکز تحقیقات توسعه و تجقیقات بالینی

http://www.gums.ac.ir/crdrc/ 

9

مرکز توسعه و تحقیقات بالینی

http://www.gums.ac.ir/crdrc/ 

10

مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

http://www.gums.ac.ir/merc/ 

11

واحد بین الملل

http://www.gums.ac.ir/ib/ 

12

دانشکده بهداشت

http://www.gums.ac.ir/healthschool/ 

13

دانشکده دندان پزشکی

http://www.gums.ac.ir/dental/ 

14

دانشکده پزشکی

http://www.gums.ac.ir/medical/ 

15

دانشکده داروسازی

http://www.gums.ac.ir/pharmacy/ 

16

دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود

http://www.gums.ac.ir/nml/ 

17

دانشکده پیراپزشکی لنگرود

http://www.gums.ac.ir/para/ 

18

بیمارستان ولایت

http://www.gums.ac.ir/velayat/ 

19

بیمارستان الزهرا

http://www.gums.ac.ir/azzahra/ 

20

بیمارستان نورانی تالش

http://www.gums.ac.ir/crdrc/ 

21

مرکز آموزشی و درمانی پورسینا

http://www.gums.ac.ir/poursina/ 

22

بیمارستان شهید بهشتی آستارا 

http://www.gums.ac.ir/astarah
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   3  کل مراجعات:   3053