جستجو:  
دوشنبه 18 فروردین 1399

 
 
گروه زیر ساخت و شبکه

 

جلال رجبی

کارشناس شبکه 

 Email:
 
شماره تماس :33333301

 

  حاتم دلیل کوهی

کارشناس  شبکه 

 Email: 
 
شماره تماس :33333302

 

 

 نوروز نوروزی

کارشناس  فناوری اطلاعات  

 mail: 
 
شماره تماس :33333303

 

 

اسماعیل انجم روز

کارشناس  فناوری اطلاعات  

 Email: 
 
شماره تماس :33333303

 

 

سایه عفت خواه

کارشناس  فناوری اطلاعات  

 Email: 
 
شماره تماس :
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/01/09
 
     
 
 
گروه پورتال

 

 


   پریسا مرتاض کار
 کارشناس اطلاع رسانی

  واحد پورتال
شماره تماس :33333300

 

 


 

ریحانه نیارکی اصلی

کارشناس اطلاع رسانی

 واحد پورتال
شماره تماس :33333300
 
     
 
 
گروه آمار
    
 
 
 
 

مرتضی فلاح

رئیس اداره  آمار

 Email: 

شماره تماس : 33323828

 

 

 

 

طاهره کیانپور
 

کارشناس آمار

 Email: keyanpour@gums.ac.ir

شماره تماس : 33333304

 

 

 
 

محبوبه رجب پور

کارشناس انفورماتیک پزشکی
 

 Email:roxanarajabpour@yahoo.com  

 

   شماره تماس : 33333304

 

 
 

نوشین  سادات موسوی 
 

کارشناس آمار

Email: n_mousavi@gums.ac.ir

شماره تماس : 33333304

 

 
 

علی اتفاق دوست

کارشناس آمار

         Email: omid110us@yahoo.com

شماره تماس : 33333304

 

 

 مجید هادی پور

کارشناس فناوری اطلاعات

         Email:

شماره تماس : 33333304

 

 
     
 
 
گروه نرم افزار

 

 

 

فرزانه صانعی 
 مسئول سپاس و HIS

  Email:farzanehsanei@yahoo.com 
شماره تماس :33332592 

 

 

 

 

 فرشته آزادفر  

 کارشناس فناوری اطلاعات سلامت 

  Email:f.azadfar97@gmail.com 
شماره تماس :33332592 

 

 

 

 ارژنگ اسکندری

 کارشناس نرم افزار

 Email: eskandari@gums.ac.ir