جستجو:  
جمعه 28 دی 1397
 
 
گروه زیر ساخت و شبکه
 
 

 
 

 

 

 

 

 احمد اتابکی

مسئول پایش و ارزشیابی واحد It

 Email:   

 شماره تماس :33333308

 

 
 

 

 

 

  زهرا رمضانی

کارشناس نرم افزار

 Email:

شماره تماس :33333303

 

 
 

 

سایه عفت خواه
 

کارشناس نرم افزار

 Email:
 
شماره تماس :33332592

 

 
 

جلال رجبی

کارشناس شبکه 

 Email:
 
شماره تماس :33333306

 

 
 

  حاتم دلیل کوهی

کارشناس  شبکه 

 Email: 
 
شماره تماس :33333306
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/07/21
 
     
 
 
گروه پورتال

 

 


   پریسا مرتاض کار
 کارشناس اطلاع رسانی

  واحد پورتال
شماره تماس :33333300

 

 


 

ریحانه نیارکی اصلی

کارشناس اطلاع رسانی

 واحد پورتال
شماره تماس :33333300
 
     
 
 
گروه آمار
 
 
 
 

مرتضی فلاح

سرپرست اداره  آمار

 Email: 

شماره تماس : 33323828

 

 

 

طاهره کیانپور
 

کارشناس آمار

 Email: keyanpour@gums.ac.ir

شماره تماس : 33333304

 

 

 
 

محبوبه رجب پور

کارشناس انفورماتیک پزشکی
 

 Email:roxanarajabpour@yahoo.com

 

   شماره تماس : 33333304

 

 
 

نوشین  سادات موسوی
 

کارشناس آمار

Email: n_mousavi@gums.ac.ir

شماره تماس : 33333304

 

 
 

علی اتفاق دوست

کارشناس آمار

         Email: omid110us@yahoo.com

شماره تماس : 33333304

 

 
     
 
 
گروه نرم افزار

 

 

 

فرزانه صانعی
 مسئول سپاس و HIS

  Email:farzanehsanei@yahoo.com 
شماره تماس :33333302- 33333301

 

 

 

 امیر انصاری

 کارشناس  فناوری اطلاعات

 Email:amir_ansari_k@yahoo.com 

  شماره تماس :33333302


 

 

 

 ارژنگ اسکندری

 کارشناس نرم افزار

 Email: eskandari@gums.ac.ir