جستجو:  
دوشنبه 12 خرداد 1399
تاریخ 1398/06/16     تعداد دفعات مشاهده 98 بار     ساعت 08:00     گروه خبری اخبار IT

در راستای توسعه پرونده الکترونیک سلامت نشست مشترکی با حضور نمایندگان معاونت های درمان ،تجهیزات پزشکی غذا و دارو در دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار گردید .

 در راستای توسعه پرونده الکترونیک سلامت و نیاز به یکپارچه سازی تصاویر پزشکی ، نشست مشترکی امروز ، شنبه ، 16 شهریور در دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات با حضور نمایندگان حوزه های درمان و تجهیزات پزشکی غذا و دارو برگزار گردید .تاثیر بسزای این تکنولوژی درکیفیت فرایندهای تشخیصی و درمانی و صرفه جویی در مصرف کاغذ ،کاهش هزینه های درمانی ،استفاده بهینه و حداکثری از زیر ساخت های موجود و تبادل الکترونیکی تصاویر پزشکی بین مراکز درمانی و امکان استفاده از گزارشات آماری و تجزیه و تحلیل از ساختارها جهت انجام پروژه های تحقیقاتی از امتیازات این نرم افزار است .یکپارچه سازی تصاویر پزشکی ،با رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های وزارتی در حوزه فناوری اطلاعات سلامت انجام خواهد شد.دراین جلسه مصوب شد موضوع پیگیری توسط حوزه معاونت درمان جهت اخذ مجوزها و استقرار یکپارچه سازی تبادل تصاویر پزشکی صورت پذیرد.