جستجو:  
چهارشنبه 7 اسفند 1398
تاریخ 1398/05/08     تعداد دفعات مشاهده 134 بار     ساعت 08:00     گروه خبری اخبار IT

در راستای برگزاری نشست های کمیته ارتقاء آمار دانشگاه که با هدف ارتقاء آمار در سازمان با رویکرد شناسایی ، ارزیابی و تحلیل شاخص های عملکردی دانشگاه در بستر داشبورد هوشمند مدیریتی گیل اوخان برگزار می شود ، بیست و دومین جلسه این کمیته با محوریت اضافه نمودن شاخص های آموزشی و بررسی سامانه طبیب در دفتر مدیریت آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه تشکیل گردید .

به گزارش روابط عمومی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گیلان ؛ در راستای برگزاری نشست های کمیته ارتقاء آمار دانشگاه که با هدف ارتقاء آمار در سازمان با رویکرد شناسایی ، ارزیابی و تحلیل شاخص های عملکردی دانشگاه در بستر داشبورد هوشمند مدیریتی گیل اوخان برگزار می شود ،  بیست و دومین جلسه این کمیته با محوریت اضافه نمودن شاخص های آموزشی و بررسی سامانه طبیب روز سه شنبه 8ام مرداد ماه امسال در دفتر مدیریت آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه تشکیل گردید .  

در ابتدای این نشست ، مهندس رمضانی – مدیر آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، به عنوان دبیر کمیته ارتقاء آمار دانشگاه، بر اهمیت متمرکز نمودن شاخص های حوزه سلامت و همچنین شاخص های عملکردی دانشگاه در حوزه آموزشی در داشبورد هوشمند مدیریتی گیل اوخان تاکید نمود و در ادامه سخنان خود خواستار پیگیری ویژه اعضاء کارگروه ارتقاء آمار دانشگاه در جهت بهبود روند اجرای کار شد  .

از موارد مطرح شده توسط اعضای کمیته ارتقاء آمار دانشگاه در این نشست؛ 1- بررسی سامانه طبیب و اضافه نمودن شاخص های آموزشی ( سامانه PDP )  2- نمودار درجه ای ارتقای اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده ها ، گروه های آموزشی و بیمارستان ها در داشبورد گیل اوخان نمایه گردد 3- نمایه شاخص های هیات علمی به تفکیک علوم پایه و بالینی در داشبورد در نظر گرفته شود 4- بازنگری در وضعیت داشبوردهای اختصاصی نمایه شده برای ریاست سازمان ( سطوح استراتژیک ) طبق هماهنگی با حوزه ریاست دانشگاه 5- هماهنگی در زمینه  نحوه اختصاص داشبورد های ویژه حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در داشبورد مدیریتی گیل اوخان، با پیشنهادات ارائه شده توسط نماینده معاونت آموزشی در کمیته ارتقاء آمار دانشگاه

در پایان نشست، بر مبنای تصمیمات مطرح شده در کمیته ارتقاء آمار دانشگاه ، هر یک از اعضای کمیته ارتقاء آمار عهده دار پیگیری و انجام اقداماتی به جهت توسعه و استاندارد سازی شاخص های نمایه شده در داشبورد گیل اوخان شدند .