جستجو:  
جمعه 28 دی 1397
 
 
گزارشهاي آماري

 

گزارشهای آماری

گزارش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان

گزارش بیماران بستری شده در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1396
گزارش توانبخشی های دانشگاه علوم پزشکی گیلان
گزارش آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی گیلان
گزارش پرتونگاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان
گزارش داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی گیلان
گزارش تعیین تکلیف مراجعین اورژانس بیمارستان های دانشگاهی استان گیلان در سال 1396
اسامی دندانپزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان
اسامی پزشکان شبکه و مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
داشبورد گزارش آماری و اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
تعداد تخت فعال مراکز آموزشی ، درمانی و درمانی تحت پوشش دانشگاه در شش ماهه اول سال 1397
تخت روز اشغالی مراکز آموزشی درمانی و درمانی تحت پوشش دانشگاه در شش ماهه اول 1397
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/07/30
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1197