جستجو:  
چهارشنبه 22 آبان 1398
 
 
گزارشهاي آماري

 

گزارشهای آماری

گزارش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

  گزارش بیماران بستری شده در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 1397
گزارش اسامی پزشکان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان
گزارش توانبخشی های دانشگاه علوم پزشکی گیلان
گزارش آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی گیلان
گزارش پرتونگاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان
گزارش داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  گزارش تعیین تکلیف مراجعین اورژانس بیمارستانهای دانشگاهی استان گیلان در سال 1397  
اسامی دندانپزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان
اسامی پزشکان شبکه و مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
داشبورد گزارش آماری و اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
   تعداد تخت فعال مراکز آموزشی ، درمانی و درمانی تحت پوشش دانشگاه در سال 1397
   تخت روز اشغالی مراکز آموزشی ، درمانی و درمانی تحت پوشش دانشگاه در سال 1397
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/06/26
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   1406