جستجو:  
شنبه 23 آذر 1398
 
 
معرفی گروه آمار
چاپ
معرفی گروه آمار
 
 

 

 

    
 
گروه آمار دانشگاه از واحدهای زیرمجموعه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات حوزه ریاست دانشگاه می باشد . با نظر به اینکه امروزه آمار به عنوان مهمترین ابزار برنامه ریزی برای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته و عامل اصلی در تصمیم گیری و مدیریت بوده ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بطوریکه عصر ارتباطات و اطلاعات وقتی معنا می یابد که جمع آوری اطلاعات و داده ها به روز باشد و یکی از نکاتی که در برنامه ریزی هر سازمانی می توان بدان بعنوان شاخص ترین اصل از آن یاد نمود این است که توسعه بدون برنامه ریزی و برنامه ریزی بدون آمار و اطلاعات قابل تحقق نیست میزان توسعه هر کشوری تا حد زیادی تابع نظام آماری موجود در کشور و میزان کارایی نظام است .

با این رویکرد وظیفه اصلی این اداره در چارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب دانشگاه و وزارت متبوع عهده دار سازمان دهی ، هماهنگی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار و ارائه تجزیه و تحلیلهای آماری دانشگاه بوده و بر این باور است که با پویایی نظام آماری و اطلاعاتی ؛اثربخشی و کارآیی برنامه های دانشگاه افزایش یافته و در پرتو آن نیازهای واقعی دانشگاه و جامعه مرتفع خواهد گردید .

اهداف کلان :

· تقویت نهاد مدیریت آمار و اطلاعات

· ایجاد اعتقاد و باور و توانمندسازی مصرف کنندگان آمار و اطلاعات در دانشگاه برای شناخت و به کارگیری شاخص های آماری

· ایجاد اعتقاد و باور و توانمندسازی تولید کنندگان آمار و اطلاعات برای ثبت دقیق و ارسال صحیح آن

· شفاف سازی فرایند گردش آمار و اطلاعات در دانشگاه

· توسعه ی نظام آمارهای ثبتی در دانشگاه

· ارتقاء کیفیت و کمیت گزارشهای آماری

· توسعه پژوهش های آماری مورد نیاز

· تدوین کاربرد داده ها و شاخصهای آمار

شرح­ مختصری از فعالیتهای گروه آمار :

·  تدوین نشریات دانشگاه در آینه آمار ، سالنامه آماری ،گزارش فعالیت بیمارستانها اداره آمار دانشگاه

·  اجرای طرح­ ساماندهی گردش آمار و اطلاعات  و استخراج اقلام آماری و اطلاعاتی معاونت ها و ....

·  چرخش داده ها و اطلاعات سلامت دانشگاه توسط سامانه تحت وب گردش یکپارچه آمار و اطلاعات سلامت دانشگاه (فرابر)

·  ارائه آمار ها به مراجع ذیصلاح نظیر وزارت متبوعه ، سازمان برنامه و بودجه و....

· تشکیل کارگروه های تخصصی آمار که شامل 4 زیر کارگروه :

کارگروه تخصصی بازبینی و ساماندهی فرایندهای گردش آمار و اطلاعات سلامت

کارگروه تخصصی استقرار و ساماندهی نظام آمار ثبتی

کارگروه تخصصی توسعه پژوهش های آماری

کارگروه تخصصی اشاعه فرهنگ و سواد آماری

·  پاسخگویی به کلیه مکاتبات مربوط به درخواست آمار و اطلاعات دانشگاه از طرف سایر دستگاههای اجرایی استان از جمله : استانداری ، فرمانداری و ...

·  انجام بازدیدهای ادواری از کلیه واحدهای آمار دانشگاه به منظور نظارت و کنترل فرآینده های جمع آوری آمار و اطلاعات

·  ارائه اطلاعات از طریق وب سایت دانشگاه و بروز رسانی مداوم سایت گروه آمار دانشگاه

·  انجام طرحهای تحقیقاتی

·  برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان آمار

·  انتشار مقالات آموزشی درباره علم آمار

تلفن : 33323828 و 33333304-013

دورنگار : 33333305-013

amar@gums.ac.ir : E-mail

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/19
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   3650