جستجو:  
دوشنبه 12 خرداد 1399

 
 
دریافت فایل
گروه نرم افزار پرونده الکترونیک سلامت دریافت فایل > دریافت فایل
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 0 | فایل(ها): 5 | مجموع: 13,044 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
Amouzeshe Revalhaye darouii- HIS.pps 3,461 ک.ب.
1397/02/23 14:44:13
MohIT_DataQuality_970612.pdf 804 ک.ب.
1397/09/17 12:19:19
MoHIT_DataQuality94.pdf 7,230 ک.ب.
1397/09/17 12:18:41
Nahveye Sehhat Sanji Gozaresh haye Mali- Micro HIS.pps 1,508 ک.ب.
1397/02/23 14:44:32
SepasErrorList.xlsx 39 ک.ب.
1397/03/05 10:12:51
بالا