جستجو:  
دوشنبه 22 مهر 1398
Demo2 third Demo2 third Demo2 third
مدیریت آمار و فناوری دانشگاه
اخبار و تازه ها  
 
Rss
09:02 1398/07/21
جلسه ویدئو کنفرانس وزارتی در خصوص عملکرد پروژه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی دانشگاهها با حضور مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ، مدیر درمان و نماینده معاونت غذا و دارو و کارشناسان ستادی روز شنبه ،20 ام ، مهر ماه سال جاری برگزار گردید.
13:57 1398/07/16
بیستمین جلسه کمیته مکسا درقالب گردهمایی با حضور رؤسا و معاونین دانشگاههای علوم پزشکی کشور به همراه اعضاء کمیته مکسا بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد
08:00 1398/07/14
پیرو جلسه ستاد اجرایی توسعه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی جلسه ویدئو کنفرانسی با حضور دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار شد
08:24 1398/07/13
در راستای برنامه های مصوب دانشگاه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات از بیمارستان شهید نورانی تالش بازدید کرد
08:00 1398/07/10
در راستای تحقق پرونده الکترونیک سلامت هفتمین جلسه ستاد اجرایی با محوریت توسعه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی برگزار گردید.
11:00 1398/07/07
در راستای توسعه پرونده الکترونیک سلامت و اجرای بند الف ماده 74 برنامه ششم توسعه و دستور مقام محترم وزارت درمورد استقرار نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در مراکز وابسته به دانشگاه ، جلسه ویدئو کنفرانس وزارتی دیروز شنبه 6 ام مهرماه سال جاری در دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و با حضور دانشگاههای پیشرو برگزار گردید .
08:00 1398/06/27
در راستای الزام قانونی و قانون برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی سلامت ،جلسه ویدئو کنفرانس وزارتی در خصوص پروژه نسخه نویسی الکترونیک روز سه شنبه 26 ام شهریور ماه سال جاری در سالن اجلاس حوزه ریاست دانشگاه برگزار گردید.
08:00 1398/06/24
فرایندهای مربوط به مباحث نظام ارجاع الکترونیک و نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی با حضور کارشناسان ستادی روز شنبه ،بیست و سوم شهریور ماه امسال در دفتر مدیریت آمار مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

javascript slider

       
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   96  دیروز:   88  کل مراجعات:   100187