جستجو:  
دوشنبه 25 شهریور 1398
 
 
همکاران مدیریت بین الملل
چاپ
 
 

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 مدرک تحصیلی

 تلفن تماس

 پست الکترونیک

 دکتر حشمت اله ابراهیمی

مسئول سنجه پذیرش دانشجویان خارجی

  دکترای شیمی تجزیه
 

 013-33255056

oia.int@gums.ac.ir

محمد ابراهیم احمدی

کارشناس مسئول همایش ها و سمینار های بین الملل

کارشناس مدیریت دولتی

013-33255056

oia.int@gums.ac.ir

فاطمه اقدامی چافی

روانشناس

کارشناس روانشناسی بالینی

013-33255056

oia.int@gums.ac.ir

افشین بلند بخش

کارشناس امور دانشجویان خارجی

کارشناس شنوایی سنجی

013-33255056

oia.int@gums.ac.ir

محمد حسین پور پیر بستی

کارشناس امور بین الملل

کارشناس ادبیات فارسی

013-33255056

oia.int@gums.ac.ir

فیروزه فیروزی

مترجم

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

013-33255056

oia.int@gums.ac.ir

 معصومه شکیبایی شاد احمد گورابی

کارشناس روانشناس بالینی

کارشناس ارشد روانشناس بالینی

013-33255056

oia.int@gums.ac.ir

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/23
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   152