شنبه 3 تیر 1396
EN
گروه های خبری راهنما
  • بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
جستجو
تمام موارد اختياري مي باشند.
با انتخاب هريک از گروهها، اخبار مربوط به آن گروه را مشاهده خواهيد کرد. براي بازگشت به حالت اوليه کليد "نمايش همگي" را فشار دهيد.
عنوان :
کليدواژه ها :
تاریخ مخابره :
/ /
گروه خبري :
select
رديفعنوانگروهتاریخ
1
برنامه افطاری بیمارستان با حضور اعضای بسیج جامعه پزشکی و پرسنل بیمارستان
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
1396/03/28
2
مجهز شدن آزمایشگاه بیمارستان به دستگاههای اتوآنالایزر و الکتروآنالایزر
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
1396/03/28
3
متن ، تصویر و صوت دعای جوشن کبیر
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
1396/03/24
4
دعای روز بیست نهم ماه مبارک رمضان
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
1396/04/03
5
دعای روز بیست هشتم ماه مبارک رمضان
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
1396/04/02
6
دعای روز بیست هفتم ماه مبارک رمضان
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
1396/04/01
7
دعای روز بیست ششم ماه مبارک رمضان
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
1396/03/31
8
دعای روز بیست پنجم ماه مبارک رمضان
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
1396/03/30
9
دعای روز بیست چهارم ماه مبارک رمضان
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
1396/03/29
10
دعای روز بیست سوم ماه مبارک رمضان
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
1396/03/28
11
دعای روز بیست دوم ماه مبارک رمضان
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
1396/03/27
12
دعهای رو بیستم ماه مبارک رمضان
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
1396/03/25
13
دعای رو نوزدهم ماه مبارک رمضان
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
1396/03/24
14
دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
1396/03/23
15
دعای روز هفد هم ماه مبارک رمضان
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
1396/03/22
16
دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
1396/03/21
17
دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
1396/03/20
18
دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
1396/03/19
19
دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
1396/03/18
20
برگزاری اردوی یک روزه بسیج جامعه پزشکی
بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
1396/03/05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...