پنجشنبه 4 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
آزمایشگاه
آزمایشات ذیل در آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی در شیفت های مختلف انجام می شود
جهت بیماران سرپایی نیز در شیفت های صبح با گرفتن نوبت از روز قبل آزمایشات قابل انجام است

CBCdiff /  RHگروه خون و
ESR/کراس مچ/ BT,CT
PTT,PT ،INR
G6PD/ کومس مستقیم و غیر مستقیم
FBS ،BS /K,NA / اسیداوریک
کلسترول/ تری گلیسرید
/LDH
P,Ca / آلکالن فسفاتاز/plt
آمیلاز /ALT/AST/بیلی روبین
آلبومین  -بیلی روبین / CPK
B/C ،S/C ،S/E ، U/C ، U/A / خون مخفی مدفوع
رایت/ویدال
/RF/CRP/BUN/Cr
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/06/24
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   3  دیروز:   0  کل مراجعات:   1661