پنجشنبه 4 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
معرفی و شرح وظایف

معرفی سوپروایزر آموزشی بیمارستان امام خمینی صومعه سرا

نام نام خانوادگی: سمیه طالبی

 

معرفی واحد آموزش

واحد آموزش بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان صومعه سرا بخشی از زیر مجموعه دفتر پرستاری بیمارستان محسوب می‌گردد. رسالت این واحد توانمند‌سازی پرسنل شاغل در بیمارستان از طریق ارتقاء سطح علمی آنان و آموزش‌های حرفه‌ای می‌باشد. این واحد زیر نظر سوپروایزر آموزشی بیمارستان اداره می‌شود. در هر کدام از بخش‌های بیمارستان نیز رابطین آموزشی همسو با سیاست‌های این واحد به فعالیت می‌پردازند.شرح وظایف سوپروایزر آموزشی

 

سوپروایزر آموزشی، پرستاری است که مسؤولیتهای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامائی مرکز آموزشی – درمانی و توانبخشی تحت نظارت مدیر پرستاری و جهت اهداف سازمان را به عهده دارد .

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت به شرح زیر می باشند :

1) تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت )

2) تعیین نیازهای آموزشی ( مددجو و خانواده ، رده های مختلف کادر پرستاری و مامائی و کارکنان جدید الورود )

3) تعیین اولویتهای آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

4) اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروهها

5) تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخشهای مرتبط

6) تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی خدمات پرستاری و مامائی مورد نیاز مددجویان

7) هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروههای پرستاری و مامائی

8) پیشنهاد تهیه کتب ، مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامائی

9) تشکیل کمیته آموزش پرستاری

10) هماهنگی جهت تشکیل و شرکت در کلاسهای آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

11) پیشنهاد ایجاد زمینه‌های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیت های آموزشی و پژوهشی

12) همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی کارکنان و مددجویان

13) همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت در امر آموزش

14) همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

15) برنامه ریزی و شرکت فعال در سمینارها ، کنگره ها جهت ارائه روشهای اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاری و مامائی

16) ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید ( به شکل کنفرانس ، جزوات / پمفلت و ... )

17) همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی

18) هدایت و آموزش کارکنان در راستای :

الف – حسابرسی کیفی خدمات پرستاری

ب – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده

19- هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط

20- هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها ، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان

21- ثبت و گزارش و پاسخگویی کلیه فعالیت های آموزشی به مدیر خدمات پرستاری

22- کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

23- کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها

24- ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده از طریق :

- کنترل حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده

- بررسی رضایتمندی مددجویان

- بررسی رضایتمندی کارکنان پرستاری

25- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت ها ی مختلف ) در برنامه های آموزشی براساس سرانه آموزش پرستاری

26- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/12
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   2431