دوشنبه 12 خرداد 1399
EN
منو
 
 
 
نیروی انسانی متخصص
 عنوانتعداد
 پزشک متخصص
 40
 پزشک عمومی
 9
 کارشناس پرستاری
 98
 کارشناس ارشد پرستاری

 کارشناس مامایی
 21
کارشناسان پاراکلینیک
17
کارشناس اتاق عمل و هوشبری 
18
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/25
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   3119