دوشنبه 7 مهر 1399
EN
منو
 
 
 
فرمها و چک لیست ها
چاپ

 

فرم ها و چک لیست ها

 
 

 

پرسشنامه سنجش رضایت بیماران از مراکز مراقبت در منزل

 

 

 

 

چک لیست اثربخشی آموزش به بیمار 

 
 

 

فرم رضایت مندی طرح تکریم همکاران

 
 
 
 
 
 

 ارجاع بیماران هوم کر از واحد هوم کر به مراکز هوم کر

 
 
 
 فرم شماره 1 ارجاع بیمار از بخش بستری به  واحد مراقبت در منزل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/03/20
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  93
امروز :  2
دیروز :  0