دوشنبه 1 مهر 1398
EN
منو
 
 
 
معرفی و شرح وظایف كنترل عفونت
چاپ
 

اسامی اعضای کمیته کنترل عفونت بیمارستان

رئیس کمیته

دکتر مهدی مقدم راد

 

ریاست بیمارستان

کمــیتۀ کنتـــرل عفونــــــت، بر اساس ساختار مصوب کمیته کشوری و با حضور اعضای کمیته در دفتر ریاست،ماهانه برگزار می گردد که در آن مشکلات بیمارستان، بازگو و مصوبات کمیتۀ قبلی پیگیری می شود.

 

دبیر کمیته

لیلا سرشاد

 

کارشناس کنترل عفونت

اعضای اصلی

محمد علی باقری

 

مدیر بیمارستان

اعضای اصلی

 

دکتر آرام پیروزی

 

پزشک متخصص داخلی(پزشک کنترل عفونت )

اعضای اصلی

دکتر منصور یوسفی

 

مسئول فنی آزمایشگاه

اعضای اصلی

 

دکتر کیقباد عاشوری

 

پزشک متخصص ارتوپدی

اعضای اصلی

 

دکتر حسین قدیری

 

پزشک متخصص جراح عمومی

اعضای اصلی

 

دکتر مهران پوراحمد

 

پزشک متخصص کودکان

اعضای اصلی

 

کبری رضا پور

 

مدیر پرستاری

اعضای اصلی

 

اشرف قربانزاده

 

مسئول بهبود کیفیت

اعضای اصلی

 

عاطفه عاطف

 

سوپروایزر بالینی

اعضای اصلی

 

سودابه رضاپور

کارشناس ایمنی بیمار

اعضای اصلی

 

لیلا ایمانی (متین حقیقی)

 

کارشناس بهداشت محیط

اعضای اصلی

 

میترا رضاپور

 

سرپرستار تالاسمی

اعضای اصلی

 

هنگامه خاکپور

سرپرستار CCU

اعضای اصلی

 

مینو محمود نیا

 

سرپرستار کودکان

اعضای اصلی

 

صغرا نوروزی

 

سرپرستار اورژانس

اعضای اصلی

 

ناهید آرزومند

 

سرپرستار اتاق عمل و CSR

اعضای اصلی

 

طاهره فاخری

 

سرپرستار دیالیز

اعضای اصلی

 

سمیه طالبی

 

سرپرستار داخلی زنان

اعضای اصلی

 

فاطمه علیپور

 

سرپرستار جراحی مردان

اعضای اصلی

 

گیتا خلیلی سلماسی

 

مامای مسئول زایمان

اعضای اصلی

 

مرضیه نعمت دوست

 

کارشناس بهداشت حرفه ای

اعضای اصلی

 

بهرام رحمتی

 

مسئول خدمات

اعضای اصلی

 

محمد شیعه نژاد

 

مسئول لنژری

 

 

اسامی رابطین کنترل عفونت بخش ها و واحد های درمانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

سمت

بخش/ واحد

1

فاطمه شاهدی

پرستار

دیالیز

2

سیما یوسفی

پرستار

اورژانس

3

فاطمه نهار حسین آبادی

پرستار

جراحی مردان

4

تهمینه بخشی پور

پرستار

کودکان

5

مریم رسولی

پرستار

CCU

6

تانیا بینش

پرستار

داخلی زنان

7

سارا اسماعیلی

پرستار

اتاق عمل

8

سمیه جوادپسند نرگسی

ماما

زنان و زایمان

9

سکینه طوفانپور

پرستار

آندوسکوپی

10

مهین رحمانی نژاد

مسئول بانک خون

آزمایشگاه

11

مصطفی علیزاده

کارشناس رادیولوژی

رادیولوژی

 
 
 مطالب بیشتر جهت دانلود
 
 
 
 
 
 
 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/08
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   12