جمعه 11 مهر 1399
EN
منو
 
 
 
معرفی و شرح وظایف كنترل عفونت
چاپ

معرفی واحد کنترل عفونت بیمارستان امام خمینی ( ره ) صومعه سرا

مقدمه :

بیمارستان امام خمینی ( ره) صومعه سرا درنظر دارد تا با تلاش سازمان یافته و نظم جهت پیش بینی و تعیین اهداف واخذ تصمیمات بنیادی و انجام اقدامات اساسی در راستای نیل اهداف خود در بهترین زمان ممکن برنامه ریزی نماید و ارتقای کیفیت خدمات سلامت به بیمار، ازاهداف کلی این بیمارستان می باشد.بنابراین واحد های مختلف بیمارستان در راستای نیل به اهداف و تحقق ارتقای کیفیت خدمات رسانی گامهای موثری برداشته اند. از جمله این واحد ها ، واحد کنترل عفونت می باشد که نقش موثر و بسزا در پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی دارد.

 

تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه و رضایتمندی آنان از طریق کنترل عفونت های بیمارستانی.

 

 پیروی بیمارستان از "تعاریف عفونت های مرتبط با مراقبتهای بهداشتی" ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت٢٠١٦CDC/NHSN.

 پیروی بیمارستان از کتاب راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت.

 تشکیل کمیته های کنترل عفونت های بیمارستانی و تیم کنترل عفونت در بیمارستان براساس ساختار مصوب کشوری.

 آموزش و بازآموزی نیروهای انسانی درگیر برنامه در بیمارستان اعم از درمانی، اداری و افزایش سطح آگــاهی آنها در ارتبــاط با عفونت های بیمارستان و مشارکت آنها در اجرای برنامه های پیشگیری از عفونت. (از طریق برگزاری کنفرانسهای داخلی بخشی،سمینارهای آموزشی و...)

 بهینه سازی و تجهیز بیمارستان به مواد، ملزومات و تجهیزات کنترل عفونت های بیمارستانی با استفاده ازاطلاعات نظام مراقبت.

 

معرفی کارشناس کنترل عفونت:

1( اطلاعات شخصی

نام : لیلا

نام خانوادگی : سرشاد

شماره تلفن بیمارستان :44323041-013

تلفن داخلی: داخلی 273

پست الکترونیکی : bimarestan.somesara@yahoo.com

2( تحصیلات

کارشناس پرستاری ، دانشکده پرستاری - مامایی شهید بهشتی رشت ، 1376-1381.

 

3( سوابق کاری

شروع به طرح : بیمارستان امام خمینی ( ره ) صومعه سرا، اسفند ماه 1381الی تیرماه1383.

استخدام پیمانی : دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، بیمارستـــــــان امــام خمـــینی ( ره ) صومعه سرا،از سال 1385الی 1391.

پرستار بخش سی سی یو : از سال 1385 الی 1388.

کارشناس کنترل عفونت : از سال 1388 تاکنون.

4( سوابق آموزشی :

تدریس در دوره های آموزشی ( سمینارهای پودمانی ) بیمارستان.

 

 

شرح وظایف کارشناس کنترل عفونت بیمارستان امام خمینی ( ره ) صومعه سرا:

1- شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی وانجام پژوهش.

2- به کارگیری نتایج پژوهش ها ومطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری وکنترل عفونت بیمارستانی.

3- همکاری در توسعه واجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری،دانشجویان،مددجویان وسایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری وکنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی/سوپروایزر آموزش به بیمار.

4- شرکت درجلسات ودوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری برگزار میشود.

5- تنظیم برنامه واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان طبق برنامه های کشوری.

6- ارزیابی وسایل وتجهیزات لازم برای کنترل عفونت های خطرناک وارائه راهکارمناسب به کمیته کنترل عفونت.

7- نیازسنجی آموزشی کارکنان بیمارستان درزمینه عفونت های بیمارستانی وپیگیری اثر بخشی آموزشی.

8- بازدید از بخش های مختلف بیمارستانی طبق تقویم برای کشف موارد عفونت بیمارستانی جدید وپیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایش ها وعلائم بالینی وثبت موارد جدید درنرم افزار وارائه گزارش های لازم به کمیته مزبور.

9- تهیه وتدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه وسایربخش های آسیب پذیر براساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته عفونت.

10- نظارت وارزشیابی اجرای ضوابط ومقررات توصیه شده توسط وزارت متبوع ،کمیته کنترل عفونت دانشگاه و کمیته کنترل عفونت بیمارستان وگزارش نتایج به کمیته مربوطه.

11- نظارت وکمک درایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته کنترل عفونت وامکانات موجود.

12- همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص ،تحقیق،کنترل وارزشیابی بروز عفونت درهمه گیری های بیمارستانی.

13- شرکت درجلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات وگزارش ها و دریافت دستورالعمل های اجرایی.

14- نظارت بررعایت بهداشت دستها طبق پروتکل مصوب وزارت بهداشت،اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست توسط کارکنان و پزشکان.

15- مدیریت مواجهه کارکنان با عوامل خطرناک شغلی(کنترل آنتی بادی پرسنل پس از انجام واکسیناسیون،اجرای فرایند ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت و تکمیل فرم های مربوطه)

16- کنترل پوشش های محافظتی کادر خدمات و کادر درمان اعم از پرستاری و پیراپزشکی.

17- همکاری درکنترل نتایج کشت ها و بررسی میزان مقاومت به آنتی بیوتیک.

18- انجام ممیزی سنجه های اعتباربخشی کنترل عفونت و همکاری در اجرای این سنجه ها.

19- نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی(رعایت مقررات اخلاقی و مشخصات فردی)

20- شناسایی و مدیریت سریع طغیان عفونت بیمارستانی.

21- ارزیابی محصولات جدید مورد استفاده دردرمان از نظر کنترل عفونت و تایید با رد خریداری این محصولات.

22- ارائه پیشنهاد بودجه به مدیر پرستاری درمورد نیاز ها و الویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری.

23- همکاری با مدیر پرستاری درتنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت،میان مدت،بلند مدت.

24- مشارکت درارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی بر طبق عملکرد و رفتارهای شغلی و اخلاقی.

25- شرکت دربرنامه های مرتبط با توجه به نظر مافوق.

26- ارائه گزارشات دوره ای به سیستم بالادست.

27- نظارت بر تفکیک پسماندهای پزشکی(عفونی،شیمیایی،خون و مایعات بدن،اشیائ نوک تیز)در سطح بخش و خروج ایمن پسماند از بخش و بیمارستان.

28- مشارکت در برنامه های بازدید و ارزیابی بیمارستان.

 

 

 

مسئولیت:

1- شرکت در کمیته کنترل عفونت های بیمارستانی.

2- کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی انجام استاندارد های کنترل عفونت.

3- هدایت کارکنان درانجام وظایف محوله درحوزه کنترل عفونت.

4- رعایت قوانین و دستورالعمل های علمی،اداری و اخلاقی.

اختیارات:

1- تهیه خط مشی های کمیته کنترل عفونت های بیمارستانی.

2- کنترل روش های مراقبت های بالینی بخش های ویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر براساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته عفونت.

3- تشکیل جلسات کمیته کنترل عفونت های بیمارستانی با نظر مسئول کمیته.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/09
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  108
امروز :  1
دیروز :  0