دوشنبه 7 مهر 1399
EN
منو
 
 
 
واحد ایمنی
چاپ

شرح وظایف کارشناس هما هنگ کننده  ایمنی

 

شرح وظایف کارشناس  هماهنگ کننده ایمنی که  به تایید ریاست بیمارستان رسیده است حداقل شامل موارد ذیل می باشد:

1- همکاری در تدوین ، اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استاندارد های بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار.

2- همکاری در خود ارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان .

3- همکاری در بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن .

4- تدوین و شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان.

5- همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدید های مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع.

6- ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان.

7- راهبری و مدیریت خطر موضوعات تهدید کننده ایمنی بیمار.

8- شرکت فعالانه در جلسات مرگ ومیر و معلولیت ها و پی گیری اتفاقات تهدید کننده ایمنی بیمار جهت انجام تحلیل ریشه ای وقایع .

9- اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان.

10- شرکت و همکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهینه.

11- بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در داخل بیمارستان.

12-مشاهده و بازدید از بخش ها و واحدهای بیمارستانی وگزارش به مسئول ایمنی بیمار.

13-شرکت در کلیه کمیته های بیمارستانی.

14-مشارکت فعال همراه با انعطاف پذیری در اعمال تغییراتی که متعاقبا بعنوان دستورالعملها/استانداردها ابلاغ می شود.

15-مشارکت در کارهای گروهی و انجام وظایف محوله و رعایت آیین نامه داخلی بیمارستان.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/08
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  100
امروز :  2
دیروز :  1