سه شنبه 1 مهر 1399
EN
تاریخ 1399/06/23     تعداد دفعات مشاهده 11 بار     ساعت 09:43:15     گروه خبری بیمارستان امام خمینی صومعه سرا

جناب آقای سید کاظم دلخوش اباتری

نماینده شریف مردم شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی

بدینوسیله از جنابعالی جهت پیگیری بی وقفه و دلسوزانه در راستای تخصیص  یک دستگاه سونوگرافی کالر داپلر (رنگی) و دو دستگاه الکتروشوک به بیمارستان امام خمینی (ره) کمال تشکر و قدردانی را داریم

ریاست مدیریت و کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا