سه شنبه 1 مهر 1399
EN
تاریخ 1399/06/23     تعداد دفعات مشاهده 34 بار     ساعت 09:35:52     گروه خبری بیمارستان امام خمینی صومعه سرا

بازدید مدیریت،مترون،رئیس حسابداری بیمارستان ازدرمانگاه تخصصی