سه شنبه 1 مهر 1399
EN
تاریخ 1399/06/22     تعداد دفعات مشاهده 19 بار     ساعت 07:53:25     گروه خبری بیمارستان امام خمینی صومعه سرا

نشست ویدئوکنفرانس رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان باروسای بیمارستان ها