سه شنبه 1 مهر 1399
EN
تاریخ 1399/06/22     تعداد دفعات مشاهده 60 بار     ساعت 07:48:50     گروه خبری بیمارستان امام خمینی صومعه سرا

بمناسبت سومین روز درگذشت همکار عزیزمان شادروان حسین رجبی ،هیئت سینه زنی از طرف همکاران بیمارستان امام خمینی صومعه سرا برسر مزارش صورت گرفت .