شنبه 14 تیر 1399
EN
تاریخ 1399/04/09     تعداد دفعات مشاهده 20 بار     ساعت 13:23:02     گروه خبری بیمارستان امام خمینی صومعه سرا

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات، درمحل دفتر ریاست بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا   با حضور تیم مدیریتی واعضاء برگزار گردید