شنبه 14 تیر 1399
EN
تاریخ 1399/04/09     تعداد دفعات مشاهده 15 بار     ساعت 13:20:44     گروه خبری بیمارستان امام خمینی صومعه سرا

ویدئو کنفرانس کمیته دارو وتجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان درمحل دفتر ریاست بیمارستان امام خمینی ره صومعه سرا برگزار گردید