شنبه 14 تیر 1399
EN
تاریخ 1399/04/07     تعداد دفعات مشاهده 16 بار     ساعت 07:36:14     گروه خبری بیمارستان امام خمینی صومعه سرا

جلسه پرسنل حفاظت فیزیکی بیمارستان امام خمینی ره صومعه سرا،درمحل دفتر ریاست-با حضور تیم مدیریتی و مسئول حراست بیمارستان برگزار و مشکلات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت