یکشنبه 15 تیر 1399
EN
تاریخ 1399/04/07     تعداد دفعات مشاهده 3 بار     ساعت 07:21:45     گروه خبری بیمارستان امام خمینی صومعه سرا

عملکرد بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا در هفته ملی سلامت مردان