یکشنبه 15 تیر 1399
EN
تاریخ 1399/03/27     تعداد دفعات مشاهده 45 بار     ساعت 12:54:53     گروه خبری بیمارستان امام خمینی صومعه سرا

معاونت توسعه دکتر عباس صدیقی نژاد و هیئت همراه از اورژانس درحال ساخت بیمارستان امام خمینی ره صومعه سرا بازدید واز روند پیشرفت فیزیکی اورژانس مطلع شدند