پنجشنبه 4 بهمن 1397
EN
منو
 
 
 
واحد مدارك پزشكي
چاپ
 
 
 
شرح وظایف واحد مدارک پزشکی در یک نگاه:
1. کسب خط مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه
2. نظارت بر واحدهای تحت پوشش پذیرش بیماران، بایگانی، کامپیوتر، کدگذاری و آمار بیمارستان
3. نظارت بر ورود و خروج پرونده ها و تکمیل بودن آنها درزمان پذیرش تا ترخیص بیمار
4. نظارت بر نحوه پاسخگویی به شکایات قانونی
5. بررسی و تحقیق درباره بهبود فرمهای مدارک پزشکی - روشهای کار - وسایل ، جا و مکان قسمت مدارک پزشکی
6. درخواست و نظارت بر تهیه کلیه فرمهای پرونده های بیمارستانی
7. تنظیم سیستم کنترل پرونده بیماران بستری
8- عهده دار بودن مسئولیت کمیته مدارک پزشکی
9. نظارت بر گواهی فوت و گواهی ولادت
10. نظارت بر درخواست پرونده از واحدهای مختلف بیمارستان
11. همکاری د رتحویل پرونده جهت امور تحقیقاتی
12. نظارت در رعایت نظم وانضباط اداری پرسنل
13. پیگیری تامین نیروی انسانی در واحد مربوطه
14. برنامه ریزی ، تقسیم کار و در صورت مرخصی جایگزینی نیرو در واحد مربوطه
15. نظارت بر عمکرد و نحوه برخورد کارکنان تحت پوشش .
16. ثبت وگزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط شامل درخواستها ، ، کمبودها و نقایص
. 17-بررسی آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهیانه جهت ارائه به مقام مافوق
18- تهیه و جمع آوری آمار مراکز درمانی ( بیمارستان درمانگاه کلینیک و ... ) 
19- تهیه و جمع آوری آمار مراکز پاراکلینیک ( آزمایشگاه
19- تهیه و جمع آوری آمار مراکز پاراکلینیک ( آزمایشگاه رادیولوژی سونوگرافی و... )
20- تهیه و جمع آوری آمار فعالیت بیمارستان ( تخت ثابت
20- تهیه و جمع آوری آمار فعالیت بیمارستان ( تخت ثابت تخت فعال بیمار بستری و مرخص شده و ...)
21- رفع و پیگیری موارد نقص در واحد مدارک پزشکی
22- ارائه گزارش آمار فعالیت درمانی به واحدهای مختلف و سایر موسسات دیگر

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/08/03
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   329