چهارشنبه 20 فروردین 1399
EN
منو
 
 
 
نتایج آزمون
      
 

نتایج آزمون علوم پایه پزشکی پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان-بندرانزلی
 

تاریخ آزمون

رشته/ورودی

تعداد نفرات معرفی شده

تعداد نفرات قبول شده

تعداد نفرات مردود شده


تعداد نفرات غایب

درصد قبولی به تفکیک ورودی

17 شهریور 90

پزشکی 87

14

13

1

-

93

16 شهریور 91

پزشکی 88

25

22

3

-

88

14 شهریور 92

پزشکی 89

26

25

1

-

96/15

13شهریور 93

پزشکی 90

17

17

-

-

100

12 شهریور 94 پزشکی 91 23 22 1   95/65
11 شهریور 95 پزشکی 92 33 31 2 - 93/93
 
 
 

نتایج آزمون علوم پایه دندانپزشکی پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان-بندرانزلی
 

تاریخ آزمون

رشته/ورودی

تعداد نفرات معرفی شده

تعداد نفرات قبول شده

تعداد نفرات مردود شده


تعداد نفرات غایب

درصد قبولی به تفکیک ورودی

12 اسفند 89

دندانپزشکی87

18

17

1

-

94/44

11 اسفند 90

دندانپزشکی88

17

17

-

-

100

10 اسفند 91 دندانپزشکی89 19 18 - 1 100
15 اسفند 92 دندانپزشکی 90 24 24 - - 100
14 اسفند 93 دندانپزشکی 91 13 12 1 - 92/31
13 اسفند 94 دندان پزشکی92 29 27 2 - 93/1
5 اسفند 95 دندان پزشکی 93 19 18 1 - 94/73

 

 


نتایج آزمون پیش کارورزی پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان-بندرانزلی

تاریخ آزمون

رشته/ورودی

تعداد نفرات معرفی شده

تعداد نفرات قبول شده

تعداد نفرات مردود شده


تعداد نفرات غایب

درصد قبولی به تفکیک ورودی

13شهریور 93 پزشکی 87 15 14 - 1 100
12شهریور 94 پزشکی 88 20 18 2 - 90
11شهریور 95 پزشکی 89 22 21 1 - 95/45
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/12/28
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   14038