شنبه 2 تیر 1397
EN
منو
 
 
 
آئین نامه کتابخانه
چاپ
New Page 1

باسمه تعـالی

 

آئین‌نامه کتابخانه، مجموعه‌ای از ضوابط و دستورالعمل‌ها درخصوص امانت کتاب و ارائه سایر خدمات اطلاع‌رسانی به مراجعه‌کنندگان است. هدف از تدوین آن حفظ حقوق و اجرای مقررات کتابخانه برای همه اعضاء (هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان) می‌باشد. آئین‌نامه حاضر نحوه و شرایط ارائه خدمات کتابخانه به همه اعضاء و مراجعین دانشگاه را در برمی‌گیرد، تا حتی‌المقدور امکان بهره‌برداری از امکانات و منابع اطلاعاتی کتابخانه برای کلیه اعضاء فراهم آید.

ماده 1: افراد مجاز به استفاده از کتابخانه و شرایط عضویت

1-1   دانشجویان واحد بین الملل

1-2   اعضاء هیأت علمی (رسمی، پیمانی) دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3 -1   کارکنان(رسمی و پیمانی) واحد بین الملل

شرایط عضویت

گروه اول: دانشجویان واحد بین الملل

الف.حضور در کتابخانه به همراه کارت شناسایی و عکس اسکن شده خود وتکمیل و ارسال  فرم درخواست عضویت (ثبت نام الکترونیکی) از وب ‌سایت کتابخانه مرکزی

گروه دوم: اعضاء هیأت علمی(رسمی و پیمانی) دانشگاه

الف. تکمیل و ارسال فرم درخواست عضویت (ثبت‌نام الکترونیکی) از وب سایت کتابخانه مرکزی همراه با آپلود عکس اسکن شده متقاضی.

ب. ارائه کارت شناسایی هیأت علمی از دانشگاه جهت دریافت کارت عضویت از کتابخانه مرکزی.

گروه سوم: دانشجویان مهمان واحد بین الملل

الف. تکمیل و ارسال فرم درخواست عضویت(ثبت‌نام الکترونیکی)از وب سایت کتابخانه همراه با آپلود عکس اسکن شده متقاضی.

ب. ارائه گواهی ثبت‌نام از آموزش مبنی بر اشتغال به تحصیل در واحد بین الملل برای مدتی معین (حداقل یک ترم و12 واحد) جهت دریافت کارت عضویت از کتابخانه مرکزی دانشگاه.

  گروه چهارم: کارکنان رسمی و پیمانی واحد بین الملل

الف. درخواست عضویت و تکمیل فرم به صورت الکترونیکی به همراه آپلود عکس اسکن شده از وب سایت کتابخانه مرکزی.

ب. ارائه معرفی نامه از واحد محل خدمت  جهت دریافت کارت عضویت از کتابخانه مرکزی  دانشگاه.

تبصره 1:

 مدت اعتبار کارت عضویت تا پایان دوران تحصیل می باشد.

تبصره 2:

اعضاء موظفند در صورت مفقود شدن کارت عضویت ، مراتب را سریعا" به کتابخانه اطلاع دهند.

تبصره 3:

صدور کارت عضویت المثنی بنا به تشخیص و صلاحدید مسئول کتابخانه انجام می شود.

ماده 2: مقررات امانت، تمدید، رزرو و استرداد کتاب

اعضای کتابخانه برابر با مقررات مندرج در جدول ذیل می‌توانند از کتابخانه کتاب امانت بگیرند:

اعضای کتابخانه

تعداد کتاب

مدت امانت (به روز)

هیات علمی

7

20

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

5

12

دانشجویان

3

10

 

2-1 . شرط امانت گرفتن کتاب، دارا بودن کارت عضویت کتابخانه است.لذا کتابخانه از امانت کتاب به مراجعین غیر عضو معذور خواهد بود.

2-2. هر عضو فقط با کارت عضویت خود مجاز به امانت کتاب می‌باشد.

2-3. کتابخانه می‌تواند بنا به ضرورت تعداد کتابها و مدت امانت را کاهش دهد و یا استرداد کتابها را قبل از  پایان مدت امانت درخواست نماید.

2-4. کلیه اعضای هیأت علمی (اعم از رسمی و پیمانی) موظفند قبل از انجام سفرهای طولانی داخل و یا خارج از کشور (همچون استفاده از فرصت مطالعاتی) کلیه کتابهای امانت گرفته شده را به کتابخانه عودت نمایند.

2-5 . در زمان عودت کتاب، ‌مراجعه شخص امانت‌گیرنده الزامی نیست.

2-6 . اگر کتابی در امانت بود متقاضی می تواند کتاب مورد نظر را رزرو نماید.

2-7 . هر شخص مجاز به رزرو دو کتاب می باشد.

2-8 . مدارک امانتی که توسط دیگران رزرو نشده باشند، تا سه بار و هر بار به مدت 10 روز، توسط شخص امانت گیرنده قابل تمدید است.

تبصره 1:

تمدید امانت کتاب در صورتی امکان‌پذیر است که کتاب توسط اعضای دیگر کتابخانه رزرو نشده باشد و نیز یک روز به تاریخ بازگشت امکان تمدید کتاب وجود دارد.

تبصره 2:

متقاضی تا 48 ساعت بعد از اعلام بازگشت (کتاب رزرو شده) توسط کتابخانه، می‌تواند اقدام به امانت کتاب نماید.

ماده 3: منابعی که امانت داده نمی‌شود:

3-1 . کتابهای مرجع (اطلس ها، فرهنگ ها، دایره المعارف ها)

3-2 . نشریات ادواری

3-3. پایان‌نامه‌های تحصیلی

 ماده 4: تحویل پایان نامه

 دانشجویان می بایست یک نسخه از پایان نامه به همراه سی دی آن با فرمت های PDF  و Word را به کتابخانه پردیس و 2 نسخه از آن را به کتابخانه مرکزی دانشگاه تحویل دهند.

دانشجویان می بایست پیش از دفاع از پایان نامه جهت دریافت کلیدواژه ها بر اساس (اصطلاحنامه پزشکی مش) اقدام نموده و پس از دفاع و قبل از صحافی پایان نامه برگه شناسه کتاب CIP))را از کتابخانه دریافت نمایند.

دانشجویان جهت دریافت کلیدواژه ها می بایست یک برگ کپی از صفحه عنوان فارسی و انگلیسی و یک برگ کپی از چکیده فارسی و انگلیسی پایان نامه خود را به کتابخانه تحویل دهند.

 

ماده 5: جریمه دیرکـرد

در صورتی که امانت‌گیرنده در زمان تعیین‌شده از سوی کتابخانه، کتاب یا کتابهایی را که امانت گرفته مسترد ننماید، مشمول جریمه دیرکرد خواهد شد.

 جریمه دیرکرد کتب عادی به شرح زیل می باشد:

به ازای هر روز تاخیر مبلغ 50 تومان محاسبه گردیده و در صورت رسیدن مجموع بدهی تاخیرات به 5000 تومان فایل عضو بسته شده و وی می بایست نسبت به تسویه بدهی خود به کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مراجعه نماید. ضمنا در صورت تکرار تاخیرات یا عدم پرداخت بدهی، مسئول کتابخانه می تواند نسبت به ابطال کارت عضویت اقدام نماید.

تبصره 1:

 استفاده غیرمجاز از کارت سایر اعضاء موجب محروم شدن افراد متخلف (صاحب کارت واستفاده کننده)از خدمات کتابخانه خواهد شد.

تبصره 2:

کتابخانه از تسویه‌حساب با اعضایی که هرگونه بدهی به کتابخانه دارند، خودداری خواهد نمود.

ماده 6: کتب گمشده و یا خسارت دیده

5-1 . چنانچه امانت‌گیرنده کتاب را گم کند یا خسارتی به آن وارد نماید،‌ جبران خسارت وارده برعهده امانت گیرنده خواهد بود. میزان خسارت و هزینه مربوط به سازماندهی و آماده‌سازی، نحوه و زمان لازم برای جبران آن توسط رئیس کتابخانه تعیین خواهد شد،و پس از ثبت و طی مراحل اداری لازم الاجرا ست. جبران خسارت هیچگاه نباید از سه ماه بیشتر به طول انجامد.لذا بازدید کامل کتاب توسط امانت گیرنده الزامی می باشد و در صورت مشاهده آسیب احتمالی، امانت گیرنده ملزم به اعلام خسارت وارده به متصدیان میز امانت می باشد.

5-2 . بر اساس تشخیص رئیس کتابخانه، چنانچه کتاب خارج از چاپ بوده و یا به هر دلیلی امکان تهیه اصل کتاب در داخل و خارج از کشور نباشد، تصمیمات نهایی جهت جایگزینی آن به عهده شورای کتابخانه می‌باشد. بدیهی است تا انجام اقدامات بعدی، فایل امانت گیرنده بسته خواهد شد.

تبصره:

کتابخانه تا قبل از دریافت اصل کتاب گمشده، با امانت‌گیرنده تسویه حساب نخواهد کرد. بنابراین ضروری است که کتابخانه را در اسرع وقت از مفقودشدن کتاب مطلع سازد تا در محدوده زمانی لازم برای سفارش و تهیه کتاب اقدام شود.

ماده 7 : خروج بدون مجوز منابع کتابخانه ممنوع بوده و در صورت رخ دادن، با فرد خاطی برخورد قانونی خواهد شد.

ماده 8: تسویه حسـاب

دانشجویان موظفند در هنگام فارغ‌التحصیلی، یا انتقال دائم به سایر دانشگاهها و یا انصراف از تحصیل با کتابخانه تسویه حساب نمایند.

7-1. کلیه اعضای هیأت علمی ، کارکنان کتابخانه و کارکنان دانشگاه(اعم از رسمی، پیمانی) موظفند قبل از خاتمه خدمت خود در دانشگاه، کلیه کتب امانتی خود را به کتابخانه مسترد نمایند.

7-2 . در هنگام تسویه‌حساب دائم با کتابخانه، تحویل دادن کارت عضویت کتابخانه الزامی است.

7-3. دانشجویانی که به هر دلیل اقدام به دریافت کارت عضویت دیجیتالی کتابخانه مرکزی ننموده اند موظفند تا در زمان فارغ التحصیلی از کتابخانه مرکزی و تمام واحدهای تابعه تسویه حساب بگیرند.

7-4 . در هنگام تسویه‌حساب دائم تحویل یک نسخه از رساله یا پایان نامه برای فارغ التحصیلان به کتابخانه الزامی است.

7-5 .  دانشجویان مقاطع دکترای حرفه ای پزشکی، تخصصی، فوق تخصصی و رشته دندانپزشکی، یک نسخه پایان نامه به همراه سی دی با فرمتهای pdf و word از محتوای کل پایان نامه را باید ارائه دهند.

ماده 9: رعایت نظم و سایر مقررات کتابخانه

8-1 رعایت حجاب و شئونات اسلامی در کتابخانه الزامی است.

8-2 رعایت سکوت به هنگام مطالعه در کتابخانه الزامی است.

8-3 خوردن،‌ آشامیدن، استعمال دخانیات، استفاده از تلفن همراه در محل کتابخانه ممنوع است‌.

8-4  مفاد این آئین‌نامه برای کلیه استفاده‌ کنندگان کتابخانه اعم از اعضای هیأت علمی، کارمندان، دانشجویان و افراد میهمان لازم ‌الاجرا است.

 ماده 10: هر گونه تجدید نظر و تغییر در این آئین‌نامه، برحسب نیاز به عهده مدیریت و با تائید شورای کتابخانه می‌باشد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/11/06
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   7006