دوشنبه 11 فروردین 1399
EN
منو
 
چاپ
کمیته خرید

هدف از ایجاد این کمیته برگزاری مناقصه جهت استعلام کالاهای مورد نیاز در حجم بالاست که مبلغ مورد معامله بیش از سقف حد نصاب آیین نامه مالی و معاملاتی باشد و این امر با رعایت صرفه و صلاح با تامین کیفیت مورد نظر، صورت می گیرد.

روش کار:

اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی (ارسال کالاهای مورد درخواست به شرکت های معتبردر فرم های استعلام )

شرکت ها فرصت دارند ظرف مدت حداکثر سه روزقیمت پیشنهادی خود رادر برگه استعلام پر کرده ودر پاکت دربسته بصورت مهر و مهموم شده به واحد تحویل دهند، تا در جلسه بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت که با حضور نمایندگان کمیته برگزار می شود بررسی و برنده استعلام  اعلام گردد


اعضای کمیته
 ردیف  نام و نام خانوادگی سمت
 1 آقای دکتر سید مهدی ضیاضیابری
رئیس واحد و رئیس کمیته
 2  خانم مهندس شادی موید رضایی
معاون اداری و مالی
3  خانم دکتر معصومه فغانی
معاون آموزش پایه (حسب مورد موضوع کمیته)
4 آقای دکتر حمید نشاندار
نماینده دانشکدهدندانپزشکی
5 آقای دکتر هادی رنجزاد مسئول کلینیک دندانپزشکی
6 خانم سیده مریم سجودی مدیر امور مالی
7 آقای علیرضا پیل علی مسئول حراست
8 آقای سید محمد حسینی کارپرداز
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/27
 
 
آموزش کارکنان
چاپ
کمیته آموزش کارکنان

تحول اداری فرایندهای کمیته آموزش کارکنان جهت سیاست گذاری و تدوین برنامه های آموزشی لازم جهت ارتقا سطح علمی ، توانمندی، دانش و مهارت حرفه ای کارکنان برگزار می شود.

اعضای کمیته
 ردیف  نام و نام خانوادگی سمت
 1  آقای دکتر سید مهدی ضیاضیابری
رئیس واحد و رئیس کمیته
 2 خانم مهندس شادی موید رضایی
 معاون اداری و مالی
 3 خانم دکتر معصومه فغانی
 معاون آموزش پایه
 4 آقای دکتر رسول تبری
 معاون تحقیقات و فناوری
 5 خانم فائقه محمودی
کارشناس آموزش پایه پزشکی و دندان پزشکی
 6 خانم پرستو امیدی اسلامی
کارگزین
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/27
 
     
چاپ
مقابله با بحران و حوادث غیرطبیعی

داشتن عملیاتی دقیق برای انواع بحران هایی که ممکن است در واحدمربوطه رخ دهد ( اعم از بلایای طبیعی ، پدافند غیرعامل و...) به همراه وجود گروه های استراتژیکی و تاکتیکی می توان وضعیت نابهنجار را به کلی تغییر داد.

این بحران را می توان به همراه گروه های عمل کننده به سرعت و به طور کارآمدی تحت کنترل درآورد زیرا زیانبارترین نتیجه سوءمدیریت در یک بحران طبیعی ، خسارات بلند مدت و تلفات رو به افزایش آن می باشد. لذا برنامه ریزی و مدیریت و اجرای دقیق آن در مقابله با حوادث و بلایا و پیشگیری از وقوع و یا کاهش اثرات بلایای طبیعی می تواند تا حد زیادی در موفقیت عملکرد مدیریت بحران موثر واقع شود که در این واحد با شروع فصل جدید برگزار می شود.


اعضای کمیته
 ردیف  نام و نام خانوادگی سمت
 1  آقای دکتر سید مهدی ضیاضیابری
رئیس واحد و رئیس کمیته
 2  خانم مهندس شادی موید رضایی  معاون اداری و مالی
 3 خانم دکتر معصومه فغانی
 معاون آموزش پایه
 4 آقای دکتر حمید نشاندار
نماینده دانشکده دندانپزشکی
5 آقای دکتر هادی رنجزاد مسئول کلینیک دندانپزشکی
6 خانم سیده مریم سجودی
مدیر مالی
7 آقای علیرضا پیل علی
مسئول حراست
8 آقای سید محمد حسینی
کارپرداز
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/27
چاپ
  طرح تکریم ارباب رجوع

هدف از ایجاد این کمیته لزوم بهبود مستمر خدمات رسانی و جلب رضایت مراجعین در نظام اداری که در این واحد هر ماه یکبار برگزار می شود.

اعضای کمیته
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1  آقای دکتر سید مهدی ضیاضیابری رئیس واحد و رئیس کمیته
2  خانم مهندس شادی موید رضایی معاون اداری و مالی
3 خانم دکتر معصومه فغانی معاون آموزش پایه
4 خانم دکتر منیره آقاجانی نسب
مدیر EDO
5 آقای دکتر رسول تبری
معاون تحقیقات و فناوری
 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/27
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   617