جمعه 22 آذر 1398
EN
منو
 
 
 
شرایط پذیرش دانشجو
چاپ

واحد پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان بندرانزلی در زمینه تربیت نیروی متخصص در دو رشته پزشکی و دندانپزشکی فعالیت دارد. اساتید واحد از اعضای محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  و در صورت لزوم از سایر مراکز معتبر علمی ایران تامین می شوند. مدت زمان تحصیل برای رشته پزشکی بطور معمول 7 سال و برای رشته دندانپزشکی 6 سال می باشد. تعداد پذیرش در هر رشته با توجه به امکانات پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان- بندرانزلی تعیین گردیده و در دفترچه سازمان سنجش همان سال درج می گردد.

رشته های تحصیلی در پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان-بندرانزلی جزء رشته های متمرکز محسوب می گردند و اسامی واجدین شرایط از طریق سازمان سنجش در نیمه دوم شهریور اعلام می گردد.

علاوه بر این پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان-بندرانزلی هر سال به تعداد محدود از داوطلبین مشغول به تحصیل رشته های پزشکی و دندانپزشکی که در دانشگاههای معتبر خارج از کشور (مطابق ارزشیابی وزارت بهداشت) مشغول تحصیل هستند و طبق ضوابط و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این واحد آموزشی معرفی می شوند نیز دانشجو پذیرش می نماید.

*** برای آگاهی از جدیدترین ضوابط در این مورد  وب سایت مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت و بخش های مربوطه (نظیر این صفحه) را ببینید.  

لذا ثبت نام در پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان - بندرانزلی در مقطع دکترای عمومی دو رشته پزشکی و دندانپزشکی صرفا از یکی از دو طریق زیر انجام می شود:

1 - معرفی شده از طریق سازمان سنجش آموزش کشور (پذیرش در کنکور سراسری)

2 انتقال داوطلبین مشغول به تحصیل  در خارج از کشور طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در دو مرحله)

 

شرایط آموزشی پذیرش داوطلبین معرفی شده از طریق سازمان سنجش آموزش کشور ↓↓↓

 

شرایط آموزشی پذیرش داوطلبین مشغول به تحصیل در خارج از کشور (مرحله اول  مصاحبه) ↓↓↓

1 - قبولی در آزمون سراسری سال جاری (مطابق لیست اعلام شده پذیرفته شدگان کد رشته منتخب از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منطبق با دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی آن سازمان)

2 - ارائه مدارک مورد نیاز توسط داوطلب به شرح زیر:

2-1: اصل شناسنامه عکس دار و کارت ملی 6 سری کپی کامل از تمامی صفحات (در صورت متاهل بودن یک سری کپی از تمامی صفحات شناسنامه همسر)

2-2: 12  قطعه عکس 4×3 تمام رخ رنگی پشت نویسی شده (برای خانم ها با رعایت حجاب اسلامی)

2-3: اصل گواهی موقت پایان دوره متوسطه (دیپلم) به همراه دو سری کپی

2-4: اصل گواهی موقت پیش دانشگاهی به همراه دو سری کپی

2-5: اصل ریز نمرات دوره متوسطه (کارنامه 3 ساله) عکس دار و ممهور شده به همراه دوسری کپی

2-6: اصل کارت پایان خدمت یا معاف از خدمت به همراه دو سری کپی برای آقایان

2-7: تاییدیه ارزش تحصیلی پیش دانشگاهی (با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و درخواست تاییدیه ارزش تحصیلی پیش دانشگاهی جهت ارسال به پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان- بندرانزلی به نشانی مندرج در انتهای این متن را نمایید و رسید آن را در روز ثبت نام به همراه داشته باشید)

2-8: تکمیل فرم های مربوطه که متعاقبا در زمان ثبت نام اعلام می گردد.

*** توجه: پذیرفته شدگانی که در سایر دانشگاه های کشور اشتغال به تحصیل دارند و اصل مدارک فوق را به آن دانشگاه ارائه داده اند با در دست داشتن اصل و تصویر کارت دانشجویی و تصویر مدارک فوق در تاریخ مقرر جهت ثبت نام مراجعه نمایند. بدیهی است برای این گروه از پذیرفته شدگان مکاتبات لازم در خصوص نحوه اخذ مدارک فوق از طریق واحد آموزش با توجه به درخواست دانشجو انجام خواهد پذیرفت.

1 - اخذ و ارائه اصل معرفی نامه رسمی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت شروع به تحصیل در پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان-بندرانزلی

توجه: پذیرش دانشجویان شاغل به تحصیل در سایر کشورها صرفا بر اساس آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان با هماهنگی مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می پذیرد.

2 - ارائه مدارک مورد نیاز توسط داوطلب به شرح زیر:

2-1:  اصل شناسنامه عکس دار و کارت ملی به همراه 2 سری کپی از تمامی صفحات

2-2:  اصل گواهی موقت پیش دانشگاهی به همراه 2 سری کپی

2-3:  اصل گواهی موقت پایان دوره متوسطه (دیپلم) به همراه 2 سری کپی

2-4: اصل ریز نمرات دوره متوسطه (کارنامه 3 ساله) عکس دار و ممهور شده به همراه 2 سری کپی

2-5: 12  قطعه عکس  4×3  پشت نویسی شده (برای خانمها با رعایت حجاب اسلامی)

2-6: اصل معرفی نامه ازمرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی به همراه 2 سری کپی

2-7: گواهی ریز نمرات از دانشگاه مبدأ  همراه با ترجمه با تائید سفارتخانه ایران در کشور محل تحصیل به همراه 2 سری کپی

2-8:  اصل  گواهینامه پیش دانشگاهی خارج از کشور با تایید سفارتخانه ایران در کشور محل تحصیل به همراه 2 سری کپی

2-9: گواهی اشتغال به تحصیل در دانشگاه مبدأ برای حداقل 2 نیمسال آخر به همراه 2 سری کپی

*** توجه: وجه واریزی اعلام شده توسط امور مالی پردیس بین الملل دانشگاه که در زمان مصاحبه اخذ می گردد، بابت حق شرکت در مصاحبه می باشد و در صورت عدم قبولی و انصراف قابل عودت نمی باشد.

 شرایط آموزشی پذیرش داوطلبین مشغول به تحصیل در خارج از کشور (مرحله دوم  ثبت نام قطعی)↓↓↓

پس از قبولی در مصاحبه (مرحله قبل) پذیرش داوطلب بر اساس آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در سایر کشورها با هماهنگی مرکز خدمات آموزشی وزارت و با ارائه مدارک ذیل صورت می پذیرد.

 ارائه اصل مدارک مورد نیاز به شرح زیر:

1  اصل شناسنامه عکس دار و کارت ملی به همراه 2 سری کپی از تمامی صفحات

2  اصل  گواهی موقت پیش دانشگاهی به همراه 2 سری کپی

3 - گواهی موقت پایان دوره متوسطه (دیپلم) به همراه 2 سری کپی

4 -  ریز نمرات دوره متوسطه (کارنامه 3 ساله) عکس دار و ممهور شده به همراه 2 سری کپی

5  12  قطعه عکس  4×3  پشت نویسی شده (برای خانمها با رعایت حجاب اسلامی)

6  اصل معرفی نامه ازمرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه 2 سری کپی

7  اصل گواهی ریز نمرات از دانشگاه مبدأ  همراه با ترجمه با تائید سفارتخانه ایران در کشور محل تحصیل به همراه 2 سری کپی

8  اصل  گواهینامه پیش دانشگاهی خارج از کشور با تایید سفارتخانه ایران در کشور محل تحصیل به همراه 2 سری کپی

9 - اصل گواهی اشتغال به تحصیل در دانشگاه مبدأ برای حداقل 2 نیمسال آخر به همراه 2 سری کپی

10 - تاییدیه ارزش تحصیلی پیش دانشگاهی (با در دست داشتن یک برگ کپی مدرک پیش دانشگاهی به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و درخواست تاییدیه ارزش تحصیلی پیش دانشگاهی جهت ارسال به پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان- بندرانزلی به نشانی مندرج در انتهای این متن را نمایید و رسید آن را در روز ثبت نام به همراه داشته باشید)

11- تکمیل فرم های مربوطه که در زمان ثبت نام اعلام می گردد.

 

جهت اطلاع از آئین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی لطفا کلیک نمایید.

تهیه خوابگاه با اولویت خوابگاه دختران می باشد.

نشانی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان: بندرانزلی خیابان سی متری جنب اداره هواشناسی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان. کد پستی 4314637758

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/05
چاپ
 مراحل امور مالی ثبت نام دانشجویان ورودی از طریق کنکور سراسری سال 1398

الف) شهریه تحصیلی (پرداخت در زمان ثبت نام)

پزشکی

دندانپزشکی

1 - پرداخت چک تضمین شده بانکی به مبلغ 89.700.000 (هشتاد و نه میلیون و هفتصد هزار) ریال در وجه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 تحویل یک فقره چک شخصی بانکی به مبلغ 89250000 (هشتاد و نه میلیون و دویست و پنجاه هزار) ریال در وجه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاریخ سررسید 1399/02/15

1 - پرداخت چک تضمین شده بانکی به مبلغ 90000000 (نود میلیون) ریال در وجه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 تحویل یک فقره چک شخصی بانکی به مبلغ 93250000 (نود و سه میلیون و دویست و پنجاه هزار) ریال در وجه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاریخ سررسید 1399/02/15

*** توجه:

1 - شهریه اعلام شده فوق علی الحساب بوده و در صورت تغییر مبلغ شهریه متعاقبا به دانشجویان اعلام می گردد.

2 - بخش اول مبلغ شهریه (بند 1 جدول فوق) صرفا به صورت چک تضمین شده بانکی دریافت می گردد و پردیس دانشگاه از پذیرفتن چک شخصی معذور است. لذا با توجه به آگاهی قبلی مراجعین محترم، در صورتی که به دلیل عدم ارائه چک تضمین شده بانکی در هنگام ثبت نام، دانشجو قادر به ثبت نام نباشد هیچگونه مسولیتی متوجـه پردیس بین الملل نمی باشد.

ب) تعهدنامه محضری (ارائه در زمان ثبت نام)

کلیه پذیرفته شدگان پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان ملزم به سپردن تعهدنامه محضری و ارائه آن در زمان ثبت نام در پردیس دانشگاه می باشند. این تعهد نامه باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی در شهر محل سکونت دانشجویان مطابق با قوانین و ضوابط دفترخانه تنظیم و در فرم مخصوص دفاتر اسناد رسمی تایپ و ممهور به مهر برجسته دفتر اسناد رسمی گردد. همچنین درج شماره سفته های مورد نیاز در تعهدنامه محضری الزامی می باشد در غیر اینصورت تنظیم تعهد نامه از نظر دانشگاه فاقد اعتبار و غیر قابل قبول است. در هر حال مسئولیت نقص در تکمیل مفاد تعهدنامه بعهده خود دانشجو می باشد.

لازم به ذکر است در صورتی که دفاتر اسناد رسمی محل سکونت داوطلب به هر دلیلی امکان همکاری نداشته باشند داوطلب با حضور اولیا و ضامنین در شهر بندر انزلی به یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت تهیه و تکمیل تعهدنامه معرفی می گردد. (نمونه متن تعهدنامه مورد نظر پردیس بین الملل جهت ارائه به دفتر اسناد رسمی باید حسب مورد از جدول ذیل دانلود گردد).

اولیا با توجه به شرایط و تمایل شخصی خود می توانند یکی از سه روش ذیل را جهت تضمین تعهدنامه محضری انتخاب نمایند.

 

روش اول

روش دوم

روش سوم

عنوان تضمین

ارائه سفته و معرفی ضامن

سپردن وثیقه ملکی

سپردن ضمانتنامه بانکی

مدارک مورد نیاز (توجه هنگام دانلود فایل به عنوان تضمین مورد نظر خود دقت نمائید. به عبارت دیگر سه فایل قابل دانلود در این جدول متفاوت بوده و بجای هم قابل استفاده نیستند).

1 - سفته ( 280 میلیون ریال برای رشته پزشکی و 240 میلیون ریال برای رشته دندانپزشکی) که روی آن توسط شخص داوطلب و پشت آن توسط ضامنین و اولیا امضاء می گردد. توصیه می شود مشخصات و اطلاعات سفته ها با دقت و بدون قلم خوردگی و با خودکار آبی تکمیل شود (یادآوری می شود در صورت وجود هرگونه قلم خوردگی مسئولیت تهیه مجدد سفته به عهده داوطلب می باشد).

2 - نمونه متن تعهدنامه مورد نظر پردیس بین الملل دانشگاه (دانلود فایل) جهت تنظیم تعهدنامه محضری با خرید سفته و ضمانت کارمند. تعهدنامه محضری باید طبق این نمونه و الزاما بر روی سربرگ دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد.

3 -  اصل و کپی شناسنامه داوطلب

4 - اصل و کپی شناسنامه ضامنین. (یک نفر از ضامنین می تواند پدر یا مادر داوطلب باشد اما نفر دوم حتما باید فردی غیر از اولیای دانشجو باشد).

5 - گواهی کسر از حقوق و آخرین فیش/حکم حقوقی ضامنین. (ضامن باید شاغل در یکی از ارگانهای دولتی یا ارگانهای خصوصی معتبر باشد. یکی از ضامنین می تواند کارمند بازنشسته دولت نیز باشد).

6- گواهی امضاء مربوط به ضامنین (دو نفر کارمند)

7 - مدارک شناسایی ضامنین (کپی شناسنامه و کارت ملی)

1 - ارائه سند ملکی.

سندی که جهت وثیقه ارائه میگردد در روز ثبت نام توسط کارشناسان دایره حقوقی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بررسی خواهد گردید و در صورت تایید در رهن پردیس بین الملل دانشگاه قرار خواهد گرفت .

2 - نمونه متن تعهدنامه مورد نظر پردیس بین الملل دانشگاه (دانلود فایل) جهت تنظیم تعهدنامه محضری با سپردن وثیقه ملکی. تعهدنامه محضری باید طبق این نمونه و الزاما بر روی سربرگ دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد.

1 - ارائه ضمانتنامه بانکی به ارزش (280 میلیون ریال برای رشته پزشکی و 240 میلیون ریال برای رشته دندانپزشکی)

2 - نمونه متن تعهدنامه  مورد نظر پردیس بین الملل دانشگاه (دانلود فایل) جهت تنظیم تعهدنامه محضری با ارائه ضمانتنامه بانکی. تعهدنامه محضری باید طبق این نمونه و الزاما بر روی سربرگ دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد.

تسهیلات وام دانشجویی:

در بدو ورود امکان استفاده از تسهیلات وام دانشجویی وجود ندارد اما در سالهای بعد دانشجویان متقاضی می توانند در صورت دارا بودن شرایط دریافت تسهیلات طبق ضوابط پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان- بندرانزلی از آن برخوردار شوند.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/06/26
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   8  دیروز:   23  کل مراجعات:   97418