سه شنبه 19 فروردین 1399
EN
منو
 
 
 
فرمها
چاپ
فرم های آموزشی پردیس بین الملل

 

 آ(1): انتخاب واحد غیراینترنتی
آ(2): حذف و اضافه
آ(3):  حذف اضطراری
آ(4): بیمه نامه
  آ(5): تسویه حساب دانشجویان میهمان              
آ(7): درخواست کارت دانشجویی المثنی
آ(8): درخواست پذیرش واحدهای درسی
آ(9):   درخواست انتقال دائم
آ(10):   درخواست انتقال موقت( میهمانی)
آ(11): اعلام وضعیت غیبت دانشجویان
آ(12): تسویه حساب با دانشجویان
آ(13):   بررسی غیبت استعلاجی در جلسات کلاسی
 آ(14):   بررسی غیبت استعلاجی در امتحانات
آ(15):   ویژه ارتباط دانشگاه با داوطلب و خانواده(فرم خ)
آ(16): درخواست گواهی جهت مسافرت به خارج از کشور
آ(17): درخواست اخذ درس به صورت هم نیاز
 آ(18): درخواست انتقال موقت(میهمانی) به دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیلان
آ(19):  ویژه دانشجویان مهمان به پردیس بین الملل
آ(20): درخواست معرفی به استاد
آ(21): ویژه ترم تابستان
آ(24): فرم بررسی درخواست مرخصی تحصیلی / استعلاجی
آ(25): فرم بررسی درخواست مرخصی تحصیلی
آ(26): فرم تقاضای تجدید نظر در نمرات امتحانی
آ(27): فرم اعتراض به سوالات امتحانی
آ(28): فرم مشخصات داوطلبان ورود به پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 فرم الکترونیک  تعهد شرکت در آزمون علوم پایه و پیش کارورزی            پیگیری/ویرایش
فرم الکترونیک ارتباط دانشگاه با داوطلب و خانواده                       پیگیری/ویرایش
 فرم الکترونیک مشخصات داوطلبان ورود به پردیس بین الملل              پیگیری/ویرایش
 فرم الکترونیک ثبت مدارک داوطلبان انتقال خارج از کشور                پیگیری/ویرایش
 فرم الکترونیک مشخصات مورد نیاز برای صندوق رفاه دانشجویان
  فرم الکترونیک گواهی اشتغال به تحصیل                                      پیگیری/ویرایش
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/10/16
چاپ
فرم های پژوهشی پردیس بین الملل
پ(1): خلاصه اطلاعات پایان نامه جهت ثبت اولیه
پ(2): پیش نویس طرح تحقیقاتی برای پایان نامه دکترای عمومی
 پ(4): اطلاعات مربوط به طرح و مجری طرح

پ(9): تعیین تاریخ دفاع (در دو نسخه)

پ(13):تائید تکثیر و صحافی
پ(14):تحویل نسخه  های پایان نامه
پ(15):رضایت نامه آگاهانه
پ(16):بررسی کد اخلاق ویژه طرح های کارآزمایی بالینی
مراحل نگارش و تصویب پروپوزال


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/11/15
چاپ
چاپ
فرم های مالی پردیس بین الملل

<span style="font-family: Tahoma;">New Page 1</span>
 اعلام وضعیت شهریه و مراحل انجام
م(1): خرید سفته و ضمانت کارمند
م(2): تعهد وثیقه ملکی
Word
م(3): ضمانتنامه بانکی
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/12/22
چاپ
چاپ
راهنمای فرم های دانشجویی(Requirement Guidelines)  :

این فرم ها به منزله عملکرد دانشجو در بخش های مربوط می باشد دانشجو بایستی قبل از شروع کلاس های عملی فرم مربوط به آن واحد را از طریق سایت دانشگاه بین الملل دریافت کرده و در هر جلسه بنا به ضرورت آنرا به امضا استاد مربوط برساند . توجه کنید که برای هر درس فرم جداگانه وجود دارد

 این فرم ها عبارتند از:

   ک-د(1): بخش رادیولوژی

   ک-د(2): بخش جراحی

    ک-د(3): بخش تشخیص

        ک-د(4): بخش ترمیمی

(جهت واحد کلینیک و پری کلینیک)

        ک-د(5): پروتز پارسیل پری کلینیک

     ک-د(6): بخش پروتز کامل (پرکلینیک )

    ک-د(7): بخش پروتز کامل (کلینیک)

     ک-د(8): بخش بیماریهای لثه 

    ک-د(9): پروتز ثابت عملی 1 الف

               ک-د(10): پروتز ثابت عملی 1 ب

    ک-د(11): درمان ریشه پری کلینیک

 ک-د(12): نظریه استاد

 (جهت بخش پارسیل و کامل کلینیک) این فرم باید بعد از تکمیل شدن توسط دانشجو و امضا استاد مربوطه به ورقه امتحان واحد نظری مربوط الصاق گردد .

     ک-د(13): بخش ارتودنسی

         ک-د(14): پروتز پارسیل( کلینیک )

     ک-د(15): بخش اطفال

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/01/25
چاپ
چاپ

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/21
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   2  کل مراجعات:   20568