جمعه 16 خرداد 1399
EN
منو
 
 
 
دروس مجازی
چاپ
 

دروس مجازی رشته پزشکی

فیزیولوژی خون ( جلسه اول) - آقای دکتر محمدرضا نورس فرد(99/1/27)

فیزیولوژی خون ( جلسه دوم) - آقای دکتر محمدرضا نورس فرد(99/2/3) 

فیزیولوژی کلیه ( جلسه اول) - آقای دکتر محمدرضا نورس فرد(99/2/15)

فیزیولوژی کلیه ( جلسه دوم) - آقای دکتر محمدرضا نورس فرد(99/2/17)

فیزیولوژی کلیه ( جلسه سوم) - آقای دکتر محمدرضا نورس فرد(99/2/22)

فیزیولوژی کلیه ( جلسه چهارم) - آقای دکتر محمدرضا نورس فرد(99/2/24)

فیزیولوژی کلیه ( جلسه پنجم) - آقای دکتر محمدرضا نورس فرد(99/2/29)

ایمنی شناسی (جلسه اول - پارت اول) - آقای دکتر رضا جعفری شکیب(99/1/27) 

ایمنی شناسی (جلسه اول - پارت دوم) - آقای دکتر رضا جعفری شکیب(99/1/27)

ایمنی شناسی (جلسه دوم- پارت اول - پارت دوم- پارت سوم) - آقای دکتر رضا جعفری شکیب(99/2/23) 

 

 

 دروس مجازی رشته دندانپزشکی

دندانپزشکی تشخیصی 1 نظری (جلسه اول) - خانم دکتر مریم السادات بصیرت (99/1/30)

میکروب شناسی(جلسه اول) - آقای دکتر علی مجتهدی(99/2/7)

باکتری شناسی (جلسه اول) - خانم دکتر راحله شیخی (99/3/3) 

 باکتری  شناسی (جلسه اول) - آقای دکتر  مجتبی هدایتی(99/3/7)

ایمنی شناسی (جلسه اول) - آقای دکتر  رضا جعفری شکیب(99/3/11)

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/03/12
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   4  کل مراجعات:   417