شنبه 27 مهر 1398
EN
منو
 
 
 
اولویت های پژوهشی
چاپ
  الویت های پژوهشی:
ارتباط مستمر با مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه وارائه طرح های آموزشی جهت تصویب وکارشناسی در سامانه ثنا که در حیطه های ذیل صورت می پذیرد:

تعاریف حیطه های اولویت های پژوهشی :

حیطه توانمند سازی اعضاء هیئت علمی

هدف از توانمند سازی اعضاء هیئت علمی ، کمک به ارتقاء سطح کارایی و توانمندی شغلی اعضاء هیئت علمی در امور خدمات آموزشی ، پژوهشی و .... جهت ارتقاء کیفیت وموزش پزشکی است . ضمن آنکه این فرایند می تواند اعضاء هیئت علمی را در به روز نگه داشتن دانش و اطلاعات تخصصی ، ارائه خدمات بهینه علمی و مشاوره ای ، انتشارآثار علمی و ...... یاری رساند .

حیطه برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی راه و روشی منظم و سیستماتیک جهت هدایت فعالیت های انسانی برای اهداف و مقاصد مشخص است . برنامه ریزی آموزشی ترکیب پیچیده ای از اهداف آموزشی و محتوای دوره ها ، استراتژی های آموزشی ، پیامدهای یادگیری ، تجارب آموزشی و .... می باشد که برای نیل به اهداف طراحی وتنظیم برنامه های آموزشی مناسب در همه سطوح و رشته های علوم پزشکی اعم از نیاز سنجی وتعیین اهداف آموزشی ، تدوین طرح درس و بازنگری برنامه های درسی موجود در دانشکده ها و...... ضروری است .

حیطه ارزشیابی

برای حصول اطمینان از کیفیت آموزش در حیطه های علوم پزشکی سازگار بودن آموزش با (( استاندارد های ملی آموزش )) یک ضرورت است ، لذا لازم است نطام ارزشیابی را بعنوان آیینه تمام نمای اثر بخشی آموزش بکار گرفت . فرایند ارزشیابی به عنوان یک زیر نظام دانشگاهی باید ازابتدای اندیشیدن درباره یک طرح در دانشگاه استقرار یابد تا بتوان از تحقق رسالت ، مأموریت و اهداف ویوژه دانشگاه اطمینان یافت و این امر درصورتی انجام خواهد شد که نظام ارزشیابی درباره مطلوبیت عوامل درون داد ) دانشجو ، هیئت علمی ، برنامه درسی و ....) فرایند ) تدریس ، یادگیری ، امکانات و .... ) و برون داد ) فارغ التحصیلان ، تألیفات و .... ) بطور مستمر قضاوت نماید .

حیطه آموزش مداوم

تداوم وموزش فارغ التحصیلان به منظور پاسخ گویی به نیازهای متغیر اجتماعی از طریق اجرای دوره های متنوع آموزش مداوم امکان پذیر است . هدف نهایی فرایند آموزش مداوم ارتقاء و به روز کردن دانش ، نگرش و مهارت های حرفه ای دانش آموختگان ، گروه پزشکی از طریق برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مناسب مبتنی بر نیازهای جامعه و وظایف حرفه ای با استفاده از شیوه های آموزشی اثر بخش و کار آمد است .

حیطه تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی عبارت است از : روش سیستماتیک طراحی ، اجرا و ارزشیابی کل فرایند یادگیری وتدریس بر حسب اهداف معین در زمینه یادگیری و ارتباطات انسانی و بکارگیری منابع ) انسانی ، مالی ، مادی و.... ) به منظور فراهم آوردن یادگیری و آموزش پایدار تر و عمیق تر .

حیطه مدیریت آموزشی

مدیریت فعالیت و عملی است که دریک موقعیت سازمان یافته برای هماهنگی و هدایت امور در جهت اهداف معین صورت می گیرد . .

هدف از فرآیند مدیریت آموزش ، سیاست گذاری و اتخاذ تصمیمات بهینه در راستای ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه ( از طریق هماهنگی بهینه منابع ، ارائه بازخورد مناسب به واحد های هدف و ...... ) می باشد .

اولویت های پژوهشی :

حیطه توانمند سازی اعضاء هیئت علمی

- اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی

- روشهای نوین تدریس و مقایسه آن با روش های متداول

- آموزش در مراکز مختلف آموزشی ، درمانی و پژوهشی

- ارتقاء روش های تدریس ) مبتنی بر مسئله ، آموزش مبتنی بر پیامد و ..... ) .

حیطه برنامه ریزی آموزشی

بازنگری و تدوین برنامه درسی

- مطالعه تطبیقی برنامه های آموزشی دوره پزشکی با سایر دانش گاهها

- روش ها و راهکارهای بهبود کیفیت آموزش بالینی

- برنامه ریزیمبتنی بر دستاورد .....

- راهکارهای افزای اثر بخشی آموزش بالینی

- ادغام دروس بالینی و پایه )عمودی افقی

حیطه ارزشیابی

- ارزشیابی برنامه های آموزشی )درون داد ، فرآیند ، برون داد )

- ارزشیابی دانشجو ) آزمون ها ، پیشرفت تحصیلی و .......

- ارزشیابی اعضاء هیئت علمی در گروه های آموزشی

- ارزشیابی مراکز و مؤسسات آموزش دهنده ) دانشکده ها ، درمانگاه ها ، بیمارستانها و...... ) وتعیین معیارهای معتبر

- روشهای ارزیابی یادگیری بالینی ) PMP, PF, OSCE و...... )

- شیوه های نوین ارزشیابی

- اعتبار بخشی و.....

حیطه آموزش مداوم

نیاز سنجی برنامه های آموزش مداوم

- بازنهری برنامه های آموزش مداوم )محتوا ، اجرا ، ارزشیابی

- اعتبار بخشی و استاندارد سازی برنامه های آموزش مداوم و.....

حیطه تکنولوژی آموزشی

فناوری اطلاعات در آموزش پزشکی ) کتابخانه ، اطلا عرسانی ، اینترنت و .... )

- آموزش مهارت های عملی در Skill lab

- آموزش مجازی و از راه دور در علوم پزشکی

- تکنولوژی آموزش پزشکی از نیروی انسانی ، تجهیزات ، وسایل آموزشی و رسانه ای ، فضاهای آموزشی و....

حیطه مدیریت آموزشی

مدیریت جامع کیفیت در آموزش پزشکی

- روش های نوین مدیریت آموزشی ( 5S ، کایزن و..... (

- انگیزه های آموزشی ویادگیری

- اخلاق پزشکی و ....

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/08/28
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   367