چهارشنبه 7 خرداد 1399
EN
منو
 
 
 
اولویت های پژوهشی
چاپ
  الویت های پژوهشی:
ارتباط مستمر با مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه وارائه طرح های آموزشی جهت تصویب وکارشناسی در سامانه ثنا که در حیطه های ذیل صورت می پذیرد:

تعاریف حیطه های اولویت های پژوهشی :

حیطه توانمند سازی اعضاء هیئت علمی

هدف از توانمند سازی اعضاء هیئت علمی ، کمک به ارتقاء سطح کارایی و توانمندی شغلی اعضاء هیئت علمی در امور خدمات آموزشی ، پژوهشی و .... جهت ارتقاء کیفیت وموزش پزشکی است . ضمن آنکه این فرایند می تواند اعضاء هیئت علمی را در به روز نگه داشتن دانش و اطلاعات تخصصی ، ارائه خدمات بهینه علمی و مشاوره ای ، انتشارآثار علمی و ...... یاری رساند .

حیطه برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی راه و روشی منظم و سیستماتیک جهت هدایت فعالیت های انسانی برای اهداف و مقاصد مشخص است . برنامه ریزی آموزشی ترکیب پیچیده ای از اهداف آموزشی و محتوای دوره ها ، استراتژی های آموزشی ، پیامدهای یادگیری ، تجارب آموزشی و .... می باشد که برای نیل به اهداف طراحی وتنظیم برنامه های آموزشی مناسب در همه سطوح و رشته های علوم پزشکی اعم از نیاز سنجی وتعیین اهداف آموزشی ، تدوین طرح درس و بازنگری برنامه های درسی موجود در دانشکده ها و...... ضروری است .

حیطه ارزشیابی

برای حصول اطمینان از کیفیت آموزش در حیطه های علوم پزشکی سازگار بودن آموزش با (( استاندارد های ملی آموزش )) یک ضرورت است ، لذا لازم است نطام ارزشیابی را بعنوان آیینه تمام نمای اثر بخشی آموزش بکار گرفت . فرایند ارزشیابی به عنوان یک زیر نظام دانشگاهی باید ازابتدای اندیشیدن درباره یک طرح در دانشگاه استقرار یابد تا بتوان از تحقق رسالت ، مأموریت و اهداف ویوژه دانشگاه اطمینان یافت و این امر درصورتی انجام خواهد شد که نظام ارزشیابی درباره مطلوبیت عوامل درون داد ) دانشجو ، هیئت علمی ، برنامه درسی و ....) فرایند ) تدریس ، یادگیری ، امکانات و .... ) و برون داد ) فارغ التحصیلان ، تألیفات و .... ) بطور مستمر قضاوت نماید .

حیطه آموزش مداوم

تداوم وموزش فارغ التحصیلان به منظور پاسخ گویی به نیازهای متغیر اجتماعی از طریق اجرای دوره های متنوع آموزش مداوم امکان پذیر است . هدف نهایی فرایند آموزش مداوم ارتقاء و به روز کردن دانش ، نگرش و مهارت های حرفه ای دانش آموختگان ، گروه پزشکی از طریق برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مناسب مبتنی بر نیازهای جامعه و وظایف حرفه ای با استفاده از شیوه های آموزشی اثر بخش و کار آمد است .

حیطه تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی عبارت است از : روش سیستماتیک طراحی ، اجرا و ارزشیابی کل فرایند یادگیری وتدریس بر حسب اهداف معین در زمینه یادگیری و ارتباطات انسانی و بکارگیری منابع ) انسانی ، مالی ، مادی و.... ) به منظور فراهم آوردن یادگیری و آموزش پایدار تر و عمیق تر .

حیطه مدیریت آموزشی

مدیریت فعالیت و عملی است که دریک موقعیت سازمان یافته برای هماهنگی و هدایت امور در جهت اهداف معین صورت می گیرد . .

هدف از فرآیند مدیریت آموزش ، سیاست گذاری و اتخاذ تصمیمات بهینه در راستای ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه ( از طریق هماهنگی بهینه منابع ، ارائه بازخورد مناسب به واحد های هدف و ...... ) می باشد .

اولویت های پژوهشی در حیطه های گوناگون

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/08/26
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   449