شنبه 17 خرداد 1399
EN
پيشنهاد سرآغاز رشد و شکوفايي
فرم ارائه پیشنهاد
نام و نام خانوادگي:
مدرك و رشته تحصيلي :
واحد سازماني:
عنوان پست سازماني :
تلفن تماس :
1-عنوان پيشنهاد:
2- لطفا مشخص فرماييد پيشنهاد شما منجر به کداميک از نتايج زير خواهد شد3- لطفا روش و نحوه اجراي پيشنهاد را توضيح دهيد:
4- لطفا وضعيت موجود و مشکلات آن را توضيح دهيد:
5- لطفا اثرات و نتايج حاصل از پيشنهاد را در کوتاه مدت و دراز مدت توضيح دهيد :‌
6- لطفا دقيقا مشخص نماييد مجري و محل اجراي پيشنهاد چه کس و يا کجا خواهد بود:
7-لطفا منابع مورد نياز براي اجراي پيشنهاد و اينکه چه تضميني براي اجرايي شدن آن لازم است را توضيح دهيد:
8- آيا سازمان يا واحد ديگري را سراغ داريد که پيشنهاد يا طرح مشابهي را اجرا نمايد:
9- توضيحات ضروري :
  
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   1  کل مراجعات:   816