چهارشنبه 30 مرداد 1398
EN

 

فرم ارسال شکایات مرکز آموزشی درمانی حشمت

ارسال شکایات
تاریخ
نام و نام خانوادگی شاکی
 شماره تماس شاکی
Email
موضوع شکایت
بخش یا فرد مورد شکایت
شرح شکایت
نحوه دریافت پاسخ : (مایل هستید که چگونه پاسخ خود را دریافت نمایید)

   
 
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   702